Et miljøspill for galleriet

Regjeringen er i ferd med å svikte kollektivtransporten i Oslo og Viken. Hvordan kan Oslo Høyre sitte stille og se på?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide nekter å bygge Fornebubanen uten å også bygge en gigantisk motorvei som lokalbefolkningen i Oslo og Viken ikke vil ha.

Ultimatumet er skittent spill for å overkjøre lokaldemokratiet. Av respekt for egen befolkning bør Oslo Høyre sette foten ned for motorveipopulismen og kreve finansiering av Fornebubanen nå.

Les også: Oslo kommunes konsulentbruk i været: Økte med 400 millioner i fjor

Planene om Fornebubanen har foreligget i 100 år.

Ny motorvei mellom Oslo og Drengsrud har aldri før vært en forutsetning for å bygge T-bane mellom Oslo og Fornebu. Det vet Oslo Høyre like godt som noen – de borgerlige har lovet å bygge Fornebubanen siden 2013, fordi den trengs.

Med dagens bussløsning til Fornebu kan Ruter transportere 3000 mennesker i timen, med T-banen vil de kunne transportere over dobbelt så mange.

Fornebubanen er nødvendig for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus og avlaste veinettet inn mot byen.

Det finnes ingen rasjonelle argumenter for å prioritere utbygging av E18 nå. Et prosjekt som vil gi mer trafikk, mer kø, økt luftforurensning, økte klimagassutslipp, årevis med anleggsarbeider og som dessuten vil koste 60 milliarder kroner, er tidenes dårligste pakkedeal for innbyggerne i Oslo og Bærum.

Riktignok gikk Oslo Høyre til valg på motorveiutbygging i øst og vest av byen – men det er fortsatt vanvittig at de vil sette viktige kollektivprosjekter i fare for å tvinge gjennom en vei som lokaldemokratiet ettertrykkelig har sagt nei til.

Da MDG tok over makta i Oslo i 2015, snudde vi samferdselspolitikken og transporthierarkiet på hodet. 

Vi ville skape en by som var bygget for og rundt menneskene, ikke bilen. Siden da har vi kommet langt ved å prioritere sykkelveiutbygging, utbedring av kollektivnettet og bedre forhold for fotgjengere framfor biler.

Det har vi gjort mer på tross av enn på grunn av nasjonale politikere – regjeringen selv fører fortsatt en samferdselspolitikk der asfalt er jobb nummer én. Hvis de får gjennomført ny E18, risikerer de ikke bare å reversere Oslos utvikling de seneste årene.

Det vil bli stående som et ufattelig dyrt og irreversibelt monument over de borgerliges feilslåtte samferdselspolitikk – slik Holmenkollhoppet til 1,8 milliarder står igjen om en påminnelse om deres manglende erkjennelse av global oppvarming.

Oslo Høyre fortjener ros for å være grønnere enn sitt nasjonale moderparti – i hvert fall i retorikken.

Les også: Han vil få dem som flyr mye ned på jorda

De har gått fra å føre full krig mot byrådets samferdselspolitikk, til å snakke varmt om klima og miljø. Mye skyldes nok at Oslo Høyre har gjennomgått et dramatisk generasjonsskifte det siste året. Samferdselspolitikken frontes nå av Unge Høyre-folk som forstår at trusler om å lenke seg mot sykkelveiutbygging ikke får særlig gjenklang hos Oslo-velgere flest.

Det gjenstår ennå å se om Oslo Høyres miljøengasjement er noe mer enn pene ord og brusing med fjærene i avisspaltene. De viktigste politiske prioriteringene deres er fortsatt ny E18, E6 og Røatunnelen, selv om det er kollektivtransport og miljø de snakker entusiastisk om. Hvis Oslo Høyre virkelig er opptatt av miljøet, må de vise det i politikken og ikke bare i retorikken. De kan starte med å legge bort de antikke motorveiplanene sine.