Debatt

Til mannen

Stereotypien av mannen og hans seksualitet begrenser muligheten til å forstå seg selv som overgrepsutsatt.

Menn utsatt for seksuelle overgrep havner i en ekstra utsatt og dobbelt tabubelagt situasjon, skriver Natalie Harehjeld.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er mange variabler som påvirker hvordan vi ser på seksuelle overgrep. Forståelsene av dette er i alle høyeste grad, som mye annet, en sosial konstruksjon. Eksempelvis konstruksjonen rundt forståelsen av den kjønnsbinære seksualiteten.

Det hender ikke rent sjeldent, når det kommer til kvinner som er utsatt for seksuelle overgrep av menn, at det stilles spørsmål ved hva hun hadde på seg, om hun hadde drukket, eller andre ting som kanskje kan antyde at det var litt hennes feil.

Bakgrunnen for at det kan være sånn er sammensatt, men en del av det er en forståelse av seksualitet. Enkelt fremstilt når det kommer til kvinner: de skal være dydige og forsøkte. Har en ikke vært det, så kan en skylde seg selv.

For en må jo ikke sette mannen i en posisjon der han ikke har noe annet valg enn å gi etter for sine lyster.

Det fremstår som en tilforlatelig føring i samfunnet når det kommer til forståelsen av menns seksualitet: ville kåte beist hvis lem må stå i giv akt, nærmest på befaling. Og nåde mannen om det ikke skjer, for da er han vel ikke en skikkelig mann, for en mann har jo alltid lyst ikke sant? Og har han ikke det, får han bare se til å late som han har det, hvis ikke står manndommen for fall, eller?

Og det er det denne teksten skal handle om, mannen, og hvor uheldig og skadelig den forståelsen kan være når en mann blir utsatt for seksuelle overgrep av kvinner. I dette tilfellet voksne menn utsatt for seksuelle overgrep av andre voksne kvinner. Og menn kan vel ikke bli utsatt for overgrep av kvinner heller, sånn rent fysisk, for menn er jo sterkere enn kvinner, så da blir det umulig.

Mannen kan jo bare måke kvinnen ned, så overgrep er ikke et problem.

For jeg har hørt det, opp til flere ganger, hvor internalisert denne enkle og uheldige forståelsen av en manns seksualitet kan være, på en slik måte at han selv ikke har skjønt at det har vært et overgrep. Sånn skal det ikke være.

Jeg har hørt om en mann som fortalte at han hadde sagt nei til en kvinne, hvorpå han da hadde fått høre at: «men du er jo mann».

Så hadde hun satt seg over ham og gjort sitt.

Da jeg spurte vedkommende hva han tenkte om det, sa han at han ikke likte det, men at penisen ble stiv og dessuten var han jo mann, så han skulle vel bare ha lyst.

Dette er et overgrep.

Jeg har hørt det flere ganger fra forskjellige kvinner, når det blir fortalt om en mann som ikke har lyst, at han ikke er mann nok. Den meningen i seg selv er selvsagt ikke et overgrep, men den er snever og farlig.

Det kan også bidra til at en mann utsatt for overgrep av en kvinne, rent faktisk ikke skjønner det, fordi han ejo bare laget for å ha lyst må skjønne. Nei! Menn, som kvinner (og alle andre kjønn) har lov til ikke å ha lyst.

Han blir ikke noe mindre mann av den grunn. Langt der ifra.

Og hvis du som kvinne, implisitt eller eksplisitt, har likestilt mannens seksuelle drift med hvor mye mann han er, må du gå dypt i deg selv. Jeg har også hørt om menn som har turt å åpne seg for en kamerater om overgrep utført av kvinner, hvor de på ignorant vis har blitt dyttet tilbake i skammens kammer med tilbakemeldinger som: «men du fikk deg jo noe», «var hun ikke digg da?», «Er jo bare digg at en dame vil ligge» eller «Du er jo mann, så en dame kan ikke være overgriper, du er jo sterkere».

Menn utsatt for seksuelle overgrep havner i en ekstra utsatt og dobbelt tabubelagt situasjon. Seksuelle overgrep er fortsatt, dessverre, tabubelagt. I tillegg blir det i en slik sammenheng sett på som ekstra tabubelagt å være mann og offer.

Den samfunnspåførte skammen, som er systematisk, men som også figurerer på individnivå, kan bidra til en ekstra stor skamfølelse å bære på for den det gjelder. Stereotypien av mannen og hans seksualitet begrenser menns mulighet til å forstå seg selv som utsatt for overgrep.

For mange menn (og gutter), blir derfor tausheten et faktum.

Dette kan igjen hindre at de det gjelder ikke mottar den hjelpen de ønsker eller trenger. Det begrenser samfunnets, på individ- og system nivå evne til å se, skjønne, oppfatte og tro menn som er åpne.

Hvor store er egentlig mørketallene?

Til deg som er mann eller gutt og er utsatt for seksuelle overgrep: din historie er også viktig. Om du er utsatt for overgrep, gjør det deg ikke til noen mindre mann. Ikke når en kvinne har utsatt deg for overgrep, ei heller når en mann har gjort det.

Det gjør deg til et menneske med en opplevelse jeg kunne ønske du var foruten.

Kompis, støtt din kamerat, ikke latterliggjør han eller antyd at han er heldig. Det er ganske sykt å hevde at noen er heldig som blir utsatt for overgrep. Kvinner, ta en sjekk med deg selv og hvilke holdninger du egentlig har. Kanskje også de du ikke er klar over.