Debatt

Hjelpen trengs nå!

Alle unge må få fullgode psykiske helsetjenester uavhengig av hvor de bor, og tilbudene må være solide.

Det psykiske helsevesenet i kommunene er ikke godt nok. Mange får ikke hjelpen de trenger, skriver innleggsforfatterne.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det er ingen vits i å sminke grisen.

De siste 16 månedene med koronapandemi har vært beintøffe.

Særlig utfordrende har det vært for de yngste av oss, som gang etter gang har sittet igjen med svarteper når regjeringen har stokket om kortene og kommet med nye prioriteringer. Dette har gått ut over de stedene der barn og unge ferdes - om det er fotballtrening, speideren, ungdomsklubben eller skolen.

En rekke barn i Norge vokser opp med svært krevende oppvekstvilkår.

For mange er disse arenaene etterlengtede tilfluktssteder der de stadig økende forskjellene kan skyves til side for noen timer. Gjennom de siste 16 månedene har mange barn og unge blitt frarøvet muligheten til å ta i bruk disse arenaene.

Vi kjenner enda ikke de fulle konsekvensene av dette, men skal vi tro nylige rapporter om barn og unge, er det alt annet enn bra. Da Koronakommisjonen leverte sin rapport i april, var et av de mest nedslående funnene at barn og unge har blitt hardt rammet av nedstengingen av samfunnet.

Selv få uker med nedstengning vil ha stor negativ effekt på barns sosiale og faglige utvikling. I en ny undersøkelse gjennomført av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, svarer 30 prosent av ungdommene at det har vært mer krangling og uro hjemme under pandemien enn ellers, 11 prosent svarer at foreldrene drakk mer under pandemien enn før og hele 42 prosent har hatt behov for å ha noen å snakke med.

Når det gjelder unge voksne, er tallene slettes ikke bedre.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT), som er gjennomført av Folkehelseinstituttet (FHI) våren 2021, viser at 45 prosent av landets studenter har hatt eller har alvorlige psykiske problemer, og at nesten én av fire har hatt selvmordstanker.

Dette er alarmende tall.

Riksrevisjonen kom i juni med en tydelig, om ikke overraskende beskjed: Det psykiske helsevesenet i kommunene er ikke godt nok. Mange får ikke hjelpen de trenger. Noen kommuner mangler helt tilbud, selv om de er lovpålagt å ha psykologkompetanse.

Tilgangen på for eksempel psykologhjelp i kommunene synes å være skjevt fordelt. Vi nevner i denne forbindelse at stortingsflertallet med regjeringen i spissen i juni stemte ned et forslag å gi statlig støtte til rekrutteringsprosjekter med mål om å få flere psykologer ansatt i kommunene.

Handler vi ikke nå, er vi redd konsekvensene.

Pandemien har, på mange måter, vært et forstørrelsesglass for disse problemene.

Arbeiderpartiet vil ta grep om psykisk helse og gi barn og unge et løft. Vi vil gi ungdom opp til 18 år fritak for egenandel hos fastlege og legevakt. Mange ungdommer har helserelaterte problemer som de ønsker å diskutere.

Det eneste lavterskeltilbudet for denne gruppen i dag er helsesøster eller helsestasjon for ungdom.

Dette tilbudet bør også styrkes, men det dekker ikke hele behovet. Ved et egenandelsfritak kan ungdom oppsøke lege uten at foreldrene får kjennskap til det.

Dette er særlig viktig ved spørsmål rundt alkoholmisbruk eller vold i hjemmet. Da bør de unge slippe å måtte spørre om penger til egenandel. Vi vil også sørge for flere faste psykologer i kommunene for å sikre et godt tilbud over hele landet, øremerke penger til tverrfaglige skolehelsetjenester og integrere kunnskap om psykisk helse i skolefag.

Slik det er nå, vil det for mange unge komme an på kommunens størrelse om de får den hjelpen de trenger eller ikke. Det blir det samme som å slå mynt med fremtiden til våre barn og unge, og sånn kan vi ikke ha det.

Alle unge må få fullgode psykiske helsetjenester uavhengig av hvor de bor, og tilbudene må være solide.

Det er viktig at det settes inn riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. Dette er selvsagt først og fremst viktig for det barnet eller den ungdommen dette gjelder, men det er også av stor betydning for folkehelsen og samfunnsøkonomien.

Det har vært mange løfter om bedre psykiske helsetjenester som ikke er holdt. Arbeiderpartiet vil stå ved løftet.