Debatt

Et medlemsopprør brer seg

OBOS har utviklet seg til å bli en toppstyrt og hierarkisk organisasjon.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mange har et bilde av OBOS som en demokratisk medlemsorganisasjon som hjelper boligkjøpere og driver sosial boligbygging. Men sannheten er at de i tillegg til å være en medlemsorganisasjon også er et profittdrevet finanskonsern, og en like rå og kynisk boligspekulant som andre utbyggere.

OBOS har bokført verdijustert egenkapital på 45 milliarder kroner og det samlede overskuddet var på over 3 milliarder kroner i 2019.

OBOS er ingen smågutt i norsk næringsliv og styres etter samme lest som andre deler av næringslivet – maksimal profitt og størst mulig vekst. I 1929 var det ingen i Oslo som hadde hørt om styringsrenter på null prosent, kupping av visninger eller budkrig for knøttsmå leiligheter.

Men boligmangelen var på denne tiden kolossal for arbeidsfolk. Redningen skulle være opprettelsen av Oslo Bolig og Sparelag (OBOS). Boligbyggelaget ble tuftet på en ideologisk tankegang: Å bygge boliger og være et slags fyrtårn for sosial boligbygging. På denne tida ble boligprisene satt av et eget prisreguleringskontor.

I dag har OBOS ikledd seg en ny drakt. OBOS har utviklet seg til å bli en toppstyrt og hierarkisk organisasjon som opptrer både arrogant og nedlatende overfor medlemmene. Videre har driften nå vokst til å omfatte alt fra utlån, inkassovirksomhet, og utleieselskaper. Samtidig som OBOS-konsernet vokser, og boligprisene gjør det samme, er det mange som spør seg hva boligbyggelagets rolle i samfunnet egentlig er.

OBOS er ikke til for å skaffe billige boliger, har Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS som har 4,6 millioner i lønn (2018), slått fast. Langt fra de grunnleggende idealene.

Vi skal bygge, sa grunnleggeren av OBOS, Martin Strandli. Det gjør OBOS fortsatt. I to år har OBOS prøvd å selge en leilighet på Majorstua til 95 millioner kroner. Leiligheten er på 380 kvadrat. Den har de ikke klart å selge. Samtidig står mange unge OBOS-medlemmer i kø for å skaffe seg en rimelig leilighet i Oslo.

Kåre Willoch og høyreregjeringa sin liberalisering av boligmarkedet fra 1983 var et viktig vendepunkt i boligbyggelagets historie – starten på det store kommersielle hamskiftet. Det første grepet var å fjerne husleie- og prisreguleringer, samt subsidier til boligbygging gjennom Husbanken.

OBOS gikk fra å bygge rimelige boliger i et regulert miljø til et markedsstyrt boligmarked hvor de var en av mange som skulle konkurrere på lik linje. Fra et folkelig boligbyggelag til en rå kapitalist i et råttent boligmarked.

OBOS drives i dag som en ensidig profittmaskin med innflytelsesløse medlemmer som ferniss. Tidligere toppledere i OBOS var bevisste på medlemsfokuset, gjennom å fremme konkrete saker som bygde medlemmenes rettigheter og muligheter i OBOS.

Hvor er medlemsfokuset, når man gjennom salg av boligmasse til bolighaier er med på å eskalere utleiemarkedet?

Hvilke medlemmer var det man tenkte på når man vokste seg ut av landet for å danne OBOS Sverige? OBOS styres i dag av markedets logikk og ikke medlemmenes behov.

Det er en skandale at OBOS-konsernsjefen, sammen med kommunikasjonsdirektøren og flere andre styremedlemmer og millionlønna direktører velger å registrere seg som delegat for boligsøkende til generalforsamlingen i OBOS.

Og de har et mål i sikte: Å motarbeide engasjerte medlemmer. Hadde OBOS-ledelsen respektert eierne (les: medlemmene), hadde man ikke brukt udemokratiske maktmidler for å slå ned på et etterlengtet medlemsopprør.

Den sosiale boligpolitikken er viktig for folk med vanlig inntekt som trenger et rimelig og godt sted å bo. Det politiske problemet med boligpolitikken er at vi har en skeiv maktfordeling med aktører som OBOS som tjener store penger på økt boligomsetning og boligbygging med stadig dårligere og dyrere boliger.

OBOS får gjennomslag for sine økonomiske særinteresser og har hittil ikke hatt organisert motkraft. Derfor er det gledelig å se at et medlemsopprør brer seg i OBOS. Flere bør slutte seg til kampen for gjenreising av en sosial, grønn og rettferdig boligbygging i et medlemsstyrt OBOS.