Debatt

Vi trenger et globalt sykepleieløft

Vi visste det fra før. Vi trenger flere sykepleiere og flere spesialsykepleiere. Koronakrisen har understreket hvor viktig denne kompetansen er.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi står i en global krise. Knapphet på spesialsykepleiere i intensivavdelinger og knapphet på sykepleiere ved landets sykehjem blir tydeligere.

Nå er det enda viktigere enn tidligere å stå sammen om å finne løsninger, både under pandemien, men også for fremtiden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utropt 2020 til det internasjonale sykepleier- og jordmoråret. Grunnen er at satsingen på disse gruppene er nøkkelen til god helsedekning som alle kan benytte seg av. Vi stod foran markeringer og feiringer både nasjonalt og internasjonalt dette året.

Nå byttes festklærne ut med arbeidsklær.

Selv vi som i internasjonal sammenheng har en fantastisk helsetjeneste, blir minnet på at livsviktig kompetanse ikke kan tas for gitt.

Da kan vi bare tenke oss hvor krevende det er i mange andre land å leve med mangelen på sykepleiere og jordmødre i en såkalt normalsituasjon.

Norsk Sykepleierforbund bistår søsterorganisasjoner blant annet i Rwanda og Malawi med kompetanse og økonomisk støtte. Derfra hører vi om barnesykepleiere med ansvar for hundre syke barn. Vi hører om jordmora som tok imot 60 barn på 14 timer.

Det er vanskelig å ta inn over seg konsekvensene av at pandemien sprer seg under slike forhold.

Det er nå vi alle viser hva solidaritet betyr i praksis. Vi har sett følgene i Italia, der krisen er på topp. 4. april sendte regjeringen et godt rustet medisinsk team for å avhjelpe situasjonen, med sykepleiere og leger.

Dette var et riktig tidspunkt for oss å bistå et land som står overfor enorme utfordringer. Helsepersonell som ønsker å delta i internasjonalt hjelpearbeid kan nå gis unntak fra utreiseforbudet som gjelder for norsk helsepersonell.

Ifølge WHO vil det mangle 9 millioner sykepleiere og jordmødre for å oppnå universell helsedekning innen 2030.

En del av det internasjonale ansvaret vi må ta, er å selv sørge for vår egen kapasitet. Vi må selv ta ansvar for å sikre nok sykepleiekompetanse for fremtiden og bruke den klokt til det beste for pasientene våre.

Sykepleierforbundet og regjeringen skal jobbe sammen for å finne stadig nye måter å jobbe på, og la sykepleiere gjøre det sykepleiere kan best.

Skal vi klare å håndtere utfordringene som koronapandemien fører med seg, må vi ha nok helsepersonell med riktig kompetanse.

Dette gjelder også i Norge. For å klare dette, er det satt i gang en rekke tiltak.

Regjeringen har blant annet bevilget 40 millioner kroner for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Det vil gjøre flere helsepersonell i stand til å håndtere kritisk syke pasienter.

Det kommer til nytte i denne krisen, og det vil komme til nytte etter denne situasjonen også. Regjeringen har også lansert en opptrappingsplan som vil gi 80 nye utdanningsplasser for spesialsykepleiere.

Det er en start for bedre tilgang til denne kritisk viktige kompetansen.

Krisen har satt fart i bruken av teknologiske løsninger. Det krever mer kompetanse, men gir også muligheter for effektivisering som avstandsoppfølging og samhandling.

Vi må legge til rette for hensiktsmessig oppgavefordeling. Forsøkene med primærhelseteam er svært lovende. Her samarbeider leger og sykepleiere tett i pasientoppfølgingen, noe som ikke minst de med omfattende helseproblemer har glede av.

Vi skal jobbe sammen for å styrke sykepleierutdanningene ytterligere.

Det vil gi mindre frafall underveis i studiene. Vi vil rekruttere fra hele befolkningen – vi trenger flere menn. Vi skal også jobbe sammen for å sikre at hele stillinger skal være hovedregelen.

Vi skal jobbe sammen for å styrke folkehelsen, og sørge for en god start for barn og familier gjennom å satse videre på jordmortjenesten og helsesykepleierne. I 2020 er det bevilget til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 millioner kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

Sammen må vi sørge for få flere til å bli sykepleiere og beholde dem som er det.

Og sammen skal vi komme gjennom koronakrisen. Samspillet mellom myndigheter, tjenester, helsepersonell og befolkning gjør at vi vil lykkes. Beskjeden fra sykepleiere samsvarer godt med rådene fra helsemyndighetene, og følges av de langt fleste:

«Vi går på jobb for deg – du holder deg hjemme for oss.»

Nå trenger vi å se nasjoner som styrker helsetjenestene sine for fremtiden.

For den globale helsens skyld.

Vi trenger et globalt sykepleieløft.

Teksten ble først publisert i Dagens Medisin.

Mer fra: Debatt