Debatt

Ullevål må utredes ordentlig

Helseminister Bent Høie kan ikke tillate at landets største sykehus skal bygges med mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

Helse Sør-Øst må vurdere Ullevål-alternativet reelt, ikke bare belyse det for syns skyld. FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Det burde vært jubel fra dem som har gått i bresjen for å hindre nedleggelse av Ullevål sykehus. Men da Helse Sør-Øst fredag sendte ut pressemelding om veien videre i utbyggingen av Oslos nye storsykehus, var reaksjonen dempet.

I dag skal Helse Sør-Øst vedta om de vil gå videre med sitt forprosjekt. Utbyggingen, med regionalt sykehus med lokale funksjoner på Gaustad, og lokalsykehus på Aker, har vært gjenstand for debatt i lang tid. Etter hvert som planene til Helse Sør-Øst er blitt kjent har reaksjonene fra helsepersonell, arkitekter og ildsjeler blitt stadig krassere. Eksempelet som Dagsavisen har skrevet om med en oppsplitting av fødetilbudet, der nyfødte risikerer å bli hastetransportert mellom Aker og Gaustad, er kun én av innvendingene.

Helsebyråden: Pasientene i Groruddalen skal ikke være kasteballer

Det gjennomgående problemet med det planlagte storsykehuset på Gaustad er at tomten er for liten til å romme de funksjonene et storsykehus bør ha. Dette har blant annet vært kompensert for gjennom en plan om å bygge sykehuset høyere enn det som er tillatt for nybygg i Oslo. Det er også lagt til grunn en effektivisering, og en nedkorting i liggetid for pasienter, som er blitt betegnet som uforsvarlig.

At alternativet med å beholde sykehus på Ullevål nå skal ses på er bra. Men faren er at Helse Sør-Øst med sin formulering om at alternativet skal «belyses», ikke vil gå inn for en reell vurdering av potensialet til Ullevål-tomta målt mot Gaustad. Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, sier til Aftenposten at en såkalt belysing ikke samsvarer med det de har bedt om. Tidligere sjeflege og nå styreleder i folkeaksjonen «Redd Ullevål», Rolf Kåresen, har spekulert i om Helse Sør-Østs Ullevål-formulering er en avledningsmanøver.

Fødetilbudet: Mor og barns helse er i spill

Helseminister Bent Høie (H) kan ikke tillate at landets største sykehus skal bygges med mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Dersom beslutningen om utbygging på Gaustad tas på feil premisser risikerer vi at pasientsikkerheten til Oslos befolkning settes i fare. Derfor må Helse Sør-Øst vurdere Ullevål-alternativet reelt, ikke bare belyse det for syns skyld.

Mer fra: Debatt