NYE AKER SYKEHUS: Sett fra Sinsen mot Grefsenkollen. Ringveien foran.

NYE AKER SYKEHUS: Sett fra Sinsen mot Grefsenkollen. Ringveien foran.

Vis bildetekst
Foto:

Vi vil ha Groruddalen til Aker

Pasientene i Groruddalen skal høre til sitt eget sykehus. De skal ikke lure på hvor de hører til ved behov for akutt hjelp.

Maren Rismyhr og Randi Werner-Erichsen skriver oppglødd for innbyggerne i Groruddalen i Dagsavisen 29.01.19. Jeg er hjertens enig med dem: Arbeiderpartiet og byrådet vil ha hele Groruddalen til det nye sykehuset på Aker. Vi vil ha det samtidig, og vi vil ha det raskt.

Pasientene i Groruddalen skal høre til sitt eget sykehus. De skal ikke lure på hvor de hører til ved behov for akutt hjelp. De skal ikke være kasteballer mellom sykehusene vi er så heldige å ha mange av i Oslo.  

Det burde ikke være tvil hos noen om hva partiene i Oslo mener om dette. Alle partiene sluttet seg til byrådets innstilling på dette punktet da vi avga høring om utviklingsplanen rett før jul. Siden bystyres vedtak har byrådet gjort det vi har kunnet for å påvirke Helse Sør-Øst til å lytte, endre sin innstilling og forplikte seg til at hele Groruddalen skal til Aker. Det arbeidet har nå gitt resultater. I styresaken som skal behandles 31.01.19, skriver direktøren følgende:

«Oslo kommune har vært tydelig på at det er ønskelig at alle Groruddalsbydelene skal tilhøre Aker sykehus og dette er fullt mulig innenfor det vedtatte målbildet, dvs at Bjerke, Alna, Grorud og Stovner tilhører Aker sykehus. Administrerende direktør vil legge til rette for dette og at videre fordeling av bydelene innen Oslo universitetssykehus HF (dvs mellom Gaustad og Aker) vil bli avgjort i samråd med Oslo kommune.»

 

Samtidighet er foreløpig ikke inne i saken, så der vil vi fortsette å forfekte Groruddalens behov for sammenhengende og helhetlige tjenester – på en kjent adresse.

 

For byrådet er Aker viktigst. Det er realisering av dette lokalsykehuset som gir reell kapasitetsøkning, alt annet handler om flytting av funksjoner. Vi krever at fremdriftsplanen for bygging av Aker sykehus opprettholdes, og hvis det skjer en endring av det omforente prinsippet om parallellitet i planene, så skal Aker sykehus prioriteres.

 

Det viktigste for byrådet er at innbyggerne i Oslo har et godt og likeverdig helse- og sykehustilbud. Det må være god nok kapasitet, og den må planlegges utfra byens og innbyggernes behov.

Men det haster å komme i gang. Oslo vokser, vi blir flere, vi lever lenger og vi lever ofte lenger med sykdom. Sykehuskapasiteten er allerede sprengt. Som by er vi sårbare for enhver utsettelse av utbygging av kapasitet. Vi trenger nye sykehus, og vi trenger dem raskt.  

 

Helseministeren er øverste ansvarlig for at sykehusene som bygges er store nok, gode nok og i tråd med politiske føringer og vedtatte planer.

 

Vi er krystallklare i vårt budskap overfor sykehusdirektørene og helseministeren: vi forutsetter at alle alternativer knyttet til tomtevalg og areal kan redegjøres for, og at beslutningen er forankret og kan ettergås også i ettertiden.

 

Nå ligger beslutningen på statsrådens bord, og det er han som må svare for beslutningen som tas. Mens vi venter på endelig fasit fra regjeringen er jeg i hvert fall glad for at vi har klart å få dem til å samle hele Groruddalen på Aker.

 

 

 


Nyemeninger meninger abc

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!