Debatt

Liberalt demokrati = Rødt Light?

Rødt er i vinden. Partiet vil avskaffe privat eiendomsrett, men den er langt på vei allerede avskaffet – av de andre partiene.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Rødts spektakulære resultat i Dagsavisens nylige Oslo-måling har fått mye medieoppmerksomhet. Den ble diskutert i Dagsnytt 18 26. juni, der blant annet VGs Hanne Skartveit kommenterte, noe hun fulgte opp i en aviskommentar 30. juni. Dagbladets Ola Magnussen Rydje har også kommentert. Vårt Lands Berit Aalborg kommenterer også.

Leser man Rødts prinsipprogram kan man få både det ene og det andre i halsen:

Arbeiderklassen kan ikke styre innenfor rammene av kapitalismen og den private eiendomsretten og med utgangspunkt i det borgerlige statsapparatet. I stedet må det bygges en reelt folkestyrt stat.

Ser man i Rødts arbeidsprogram, er det mye som skal være gratis. Abort skal gis gratis til kvinner bosatt i Polen og Irland. Det skal bygges jernbane til Kirkenes. Og dette er bare et par eksempler.

Men hvor mye skiller dette seg fra dagens regime?

Liten tvil er det om at Rødts programfestede politikk innebærer en omveltning av samfunnet. Allikevel er vi på god vei mot noe slikt allerede. Vi hører knapt om truslene mot eiendomsretten som dagens regime representerer.

Regner vi med arbeidsgiveravgift, inntektsskatt og merverdiavgift, kommer den maksimale satsen for hva det offentlige forsyner seg av, på over 60 prosent. Hva som skal deles ut av såkalte velferdsgoder, eser ut, bare i et langsommere tempo enn det Rødt ønsker seg.

Det ser jo da ut som dagens regime bare er Rødt Light.

Det er ingen stor offentlig reaksjon mot dette. De andre partiene på Stortinget plasserer Kristin Clemet innenfor det liberale demokrati. Hva er dette liberale demokratiet? Partier som liberalt forsyner seg av andres penger? Og som liberalt deler dem ut som såkalte velferdsgoder?

Det er godt at vi får disse høye tallene for Rødt på meningsmålingene. Da får vi litt oppmerksomhet rundt den private eiendomsrett. Noen tar et oppgjør med Rødt.

Kanskje vi også kan få et oppgjør med Rødt Light, alle de andre partiene på Stortinget.

J.K. Baltzersen er forfatter, samfunnsdebattant og redaktør av antologien/debattboken Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?