Økonomi

Statsministeren: − Må tørre å prøve nye ting

Jonas Gahr Støre ser også Rogaland rykke fra resten av landet, og han heier på regionen. Næringslivet klarer seg bra, til tross for tøffe tider. Men vi må få mer arbeidskraft, mener statsministeren.

− Det «går så det grine» i Rogalands næringsliv. Bedriftene melder om stort behov for arbeidskraft. Men selv om det koker nå, må vi passe på å ta de gode valgene på lang sikt, sier fylkesordfører Ole Ueland (H) i Rogaland under åpningen av Solamøtet 2024.

Rogaland er et annerledes-fylke − og det er ikke første gang vi hører dette.

Boligmarkedet, arbeidsmarkedet og næringslivet holder seg vesentlig bedre her i Sør-Vest enn andre steder i landet. Sparebank 1 SR. Banks siste konjunkturbarometer viser en rekordsvak måling for Norge, men Rogaland rykker fra resten av landet.

− Bortsett fra under pandemien, er dette den laveste målingen på landsbasis vi har registrert på de ti årene konjunkturbarometer har eksistert. Selv under oljekrisen var indeksen høyere enn i dag. Totaltallene gjør meg derfor svært bekymret på vegne av næringslivet idet vi har gått inn i et nytt år, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Les også: Bygg og anlegg sliter, men: − Bedre aktivitet her enn andre deler av landet

− Rogaland har trekkraft for resten av landet

Hva synes statsministeren om at det skapes forskjeller mellom de ulike landsdelene? Hvilke konsekvenser får Rogalands sterke posisjon?

− Jeg heier på Rogaland som lykkes. Rogalendingene har som vane å gripe mulighetene og få til det de prøver på. En region som går bra, har også en trekkraft for resten av landet. Norge er såpass ulikt geografisk at det alltid vil være noen forskjeller mellom landsdelene, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Rogalands Avis.

− Men bedriftene trenger flere folk, og vi må legge til rette for å få flere i jobb, spesielt de som står utenfor arbeidslivet og trenger tilrettelegging for å komme inn, fortsetter Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre under Solamøtet 2024.

Les også: Boligprognoser for 2024: − Påfallende

− Må tørre å prøve nye ting

Blant de mellom 20 og 66 år, står 19 prosent helt utenfor arbeidslivet i Rogaland. Bare i Stavanger er det om lag 17.000 personer, altså flere enn det er plass til på Viking stadion.

På landsbasis er 68.600 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav, da ved utgangen av desember. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Hvordan skal vi få flere i jobb?

− Arbeidsmarkedspolitikken må fornyes, og vi må ha mot til å prøve nye ting. Antallet som er helt utenfor arbeidslivet har vært ganske konstant gjennom flere år og regjeringsperioder. Mange politikere har ønsket å gjøre noe med dette, svarer Støre.

− Jeg tror vi må få til en mer aktiv tilrettelegging gjennom samarbeid med Nav. Vi må tørre å prøve tiltak, selv om vi er litt usikre på om de vil funke, mener han.

Les også: − Politikerne må snakke med de som «har skoene på»

I Stavanger er det nylig etablert et mulighetssenter, som er et tiltak for ukrainske flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet. Gjennom senteret kan ukrainerne høre på foredrag, få veiledning i å skrive søknader, treffe arbeidsgivere, samt møte frivillige organisasjoner og offentlige etater.

Hva synes statsministeren om tiltak som mulighetssenteret?

− Dette er et veldig bra tiltak. Det er veldig mange ukrainske flyktninger i Norge som vil ut i arbeid. Vi har gjort store investeringer i introduksjonsprogrammet for ukrainerne, slik at de blant annet kan lære språk, og etterpå må vi følge opp og få dem ut i jobb, sier Støre.

Les også: − Mange har jobb flere måneder før studieslutt

Må snu lave fødselstall

Men det er ikke bare folk utenfor arbeidslivet som må komme innenfor for å få bukt med behovet for arbeidskraft.

Det fødes nemlig for få norske barn, og den norske befolkningen får stadig høyere snittalder. Mange unge voksne venter lengre med å få sitt første barn, i tillegg til at de får færre barn totalt.

Hvordan skal vi få flere til å ønske barn, og kan kravene til flere barn og større deltakelse i arbeidslivet gå utover likestillingen?

− Alderen til førstegangsfødende har økt. Det er vanskelig å vite hva som skal til for å snu denne trenden. Jeg tror mulighetene til å skape en trygg familieøkonomi og gode velferdsordninger, er noe av det som skal til. Billig barnehage og skolefritidsordning er andre viktige tiltak, svarer statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre under Solamøtet 2024.

Les også: Lave fødselstall bekymrer: − Dramatisk

Mer fra Dagsavisen