270 treff for "Karin Lillian Fladberg"

Flere lærere har reagert på de ikke-anonyme spørreskjemaene der elever blant annet skal navngi mobbere og rangere hverandre etter popularitet.

Hvem sprer rykter? Hvem er de mest og minst populære? Og hvem mobber andre i klassen?

Er du usikker på når du dusjet sist eller hvor mange dager du har gått i den samme genseren? Du er ikke alene.

– Jeg håper virkelig regjeringen gir seg selv surefjes når de skal evaluere sin egen innsats i denne saken, sier SV-leder Audun Lysbakken, som er helt på linje med Ap om regjeringens opptreden i den såkalte smilefjes-saken.

At tusenvis av elever er blitt bedt om å peke ut mobbere i klassen og rangere hverandre, får Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen til å reagere. De mener juridiske og etiske vurderinger skulle vært gjort før barna ble utsatt for omstridt mobbekartlegging.

I over fem år har Utdanningsdirektoratet trukket fram de kontroversielle kartleggingsverktøyene Spekter og Innblikk i sin informasjon til skoler som skal bekjempe mobbing. Nå er imidlertid ordlyden endret.

To uker er gått siden kunnskapsminister Guri Melby (V) mottok ti spørsmål om regjeringens rolle og håndtering av smilefjeskartlegging i småskolen fra opposisjonspartiene Ap, Sp og SV. – Nå vil vi ha svar, sier Sp og SV.

Femåringer som måtte sette surefjes på seg selv, har ført til raseri i Skole-Norge. I dag kan Dagsavisen avsløre hvordan utprøving med smilefjesundersøkelsen ble satt igang, og kritikken Stortinget aldri fikk høre om.

Femåringer som måtte sette surefjes på seg selv, har ført til raseri i Skole-Norge. I dag kan Dagsavisen avsløre hvordan utprøving med smilefjesundersøkelsen ble satt igang, og kritikken Stortinget aldri fikk høre om.

Undersøkelsen som ble prøvd ut på de minste i skolen ber barn blant annet ta stilling til hvorvidt læreren liker dem.