567 treff for "Caroline Teinum Gilje"

Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen Noah sår tvil om kommunene har kompetanse nok til å vurdere om skadde, ville dyr skal avlives eller ei.

– Regjeringen legger til grunn at Statens vegvesen ser på løsninger som gjør at vi får realisert Rogfast innen fastsatte rammer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale etter at Statens vegvesen avlyste milliardkontrakt.

– Brannen kan se ut til å ha oppstått i en lampe.

Lokallagets eksklusjon av Alexandra Lind i FNB Sandnes ble onsdag omgjort av hovedstyret. Hun mener det sittende styret i lokallaget må gå.

Lokallagets ekskludering av Alexandra Eva Lind i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Sandnes er tema når sentralstyret møtes i kveld. Fortsatt har ikke styret fått en forklaring på hvorfor Lind ble kastet ut av partiet.

På én uke er to kandidater ekskludert fra lokallag i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Rogaland. – Uroen svekker bompengepartiet, men samtidig skjedde det på et gunstig tidspunkt, mener statsvitere.

– Å være styringsparti er en risikosport, sier Høyres John Peter Hernes om hvorfor kommunevalget ikke har gått i deres favør.

Bare tre av 67 representanter i Stavangers nye kommunestyre har ikke-nordisk bakgrunn. – Utviklingen er trist, men jeg er ikke overrasket, sier Annamaria Gutierrez (V).

Styret i Sandnes FNB møter hovedstyret i bompengepartiet i dag. Håpet er å få avklart hvorfor Alexandra Lind ble kastet ut av partiet.

Statsviter Svein Erik Tuastad peker på Kari Nessa Nordtuns (Ap) relasjonsbyggende egenskaper som en av årsakene til at hun trolig blir Stavangers nye ordfører.