Måtte sette fra seg båten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Trafikkontrollen ble avholdt på E 39 ved Sokn kontrollstasjon onsdag kveld. Ifølge Statens vegvesen hadde de et søkelys på dokumentkontroll, teknisk tilstandskontroll, Kjøre- og hviletidskontroll, vektkontroll og lastsikring.

Dokumentkontrollen viste at en fører kjørte uten å ha seg lovpålagte dokumenter, sjåføren ble ilagt trafikkgebyr på 500 kr.

Det ble avdekket tekniske feil/mangler på fir kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Av de syv lettbilene (under 3500 kg) som ble kontrollert var det en kjøretøy kombinasjon som var overlastet.

Vogntogkombinasjonen (bil og tilhenger) var for tung i forhold til det som bilen er godkjent for. Sjåføren måtte dermed sette fra seg båthengeren, og få en annen bil til å trekke hengeren videre.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

Ifølge Statens vegvesen oppfordrer de alle som skal kjøre med tilhenger påkoblet, om å sjekke vognkortene (både på bil og tilhenger) for å se hvor mye tillatt totalvekt som står oppført, og at det er viktig å merke seg at tillatt totalvekt for vogntogkombinasjonen (som står oppført i bilens vognkort) kan være langt under hva summen av tillatt totalvekt på hvert av kjøretøyene er.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk 1 sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig/forsvarlig før videre kjøring.

De aller fleste kjøretøy som var innom kontrollplassen ble kontrollveid, utenom lettbilkombinasjonen som nevnt over var det en tungbil kombinasjon som var overlastet. Dette resulterte i et overlastgebyr på 4250 kr til transportøren og det måtte i tillegg lastes om gods før transporten kunne fortsette.

LES OGSÅ: Elleve fikk kjøreforbud og seks fikk bruksforbud

En fører fikk pålegg om å fjerne sikthindrende gjenstander i frontvindu før transporten kunne fortsette.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket et mindre brudd på Kjøre- og hviletidsbestemmelsene, dette resulterte i at sjåføren fikk en advarsel for forholdet.

En kjøretøykombinasjon som utførte spesialtransport var ikke forskriftsmessig merket, det ble gitt pålegg om lovpålagt merking før videre kjøring.

LES OGSÅ: Seks førere anmeldt etter kontroll

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre