Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

Det ble full stopp for en bil på Sokn kontrollstasjon på Rennesøy torsdag.

26 biler ble kontrollert i forbindelse med at Statens vegvesen hadde kontroll på E39 på Sokn torsdag.

I den forbindelse ble en sjåfør anmeldt for gjennomføring av såkalt ADR-transport som går på frakting av særlig farlig gods og eksplosiver med mer.

Dette ved at det ble fraktet 2400 liter flybensin på en tilhenger som ikke hadde bremser.

En sjåfør ble anmeldt da han ikke hadde gyldig førerrett, og her måtte enn ny sjåfør på plass før bilen fikk kjøre videre.

I tillegg fikk fire kjøretøy mangellapp med kort frist på diverse tekniske mangler.