Seks førere anmeldt etter kontroll

Ble tatt hånd om av politiet på stedet.

Fredagens kontroller fant sted på Stavanger trafikkstasjon og på kontrollplassen på Krossmoen ved E 39 på Helleland i samarbeid med politiet i Egersund.

Ifølge Statens vegvesen var resultatet følgende:

Mellom klokken 06.00 og 07.00 ble det utført vektkontroll på seks vogntog på Forus.

Fire av disse hadde overlast og det ble skrevet ut overlastgebyrer på disse på til sammen 24.600 kroner. Alle vogntogene fikk kjøreforbud og måtte omlastes før videre kjøring.

På Krossmoen kontrollstasjon fikk tre varebiler kjøreforbud grunnet overlast.

LES OGSÅ: Hadde overlast og skrev ut gebyrer på 20.650 kroner

To førere blir anmeldt for kjøring med tildekkede bremselys på tilhengeren sin. Ifølge vegvesenet skaper kjøring uten synlige bremselys stor fare for påkjørsel bakfra og disse skal være synlig for andre trafikanter.

Én utenlandsk fører blir anmeldt for fire forhold etter dagens kontroll, føreren kjørte transport uten gyldig transportløyve, det var ikke montert fartsskriver i kjøretøyet, godset var ikke forsvarlig sikret og i tilegg var bremsene på tilhengeren hans defekte. Føreren ble tatt hånd om av politiet på stedet.

Ett vogntog var tyngre en tillatt og fikk kjøreforbud og et overlastgebyr på 5150 kr.

Seks bobiler ble kontrollveid, ingen av disse var med overlast.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler på diverse tekniske forhold ved de kontrollerte kjøretøyene.

101 Kjøretøy ble kontrollert for vekt, dokumenter og visuell kontroll med alt i orden.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser