Fylkesmannen vil ha svar på hvordan Stavanger kommune planlegger for forsvarlig bemanning på Haukåstunet sykehjem. Fylkeslege Janne Dahle-Melhus og hennes stab skal så ta stilling til om Fylkesmannen skal gå til videre oppfølging. Kommunens svarfrist er satt til 15. juni. Foto: Erik Holsvik

Vil ha svar om eldreomsorg i Stavanger

Stavanger kommune har frist til 15. juni for å svare om faglig bemanning på Vålandstunet.

Sykepleieren Linda Krüger har sendt klage til Fylkesmannen over bruk av ufaglært personell ved Vålandstunet sykehjem. 

Fylkesmannen ber i et brev kommunen redegjøre for forholdene i klagen, hvordan man planlegger for «forsvarlig bemanning med tanke på kapasitet og kompetanse for å ivareta pasientene i henhold til deres behov».

LES OGSÅ: Ba om tilsyn, ble nektet å bytte vakt

Fylkesmannen vil også ha en kort skisse over opplæring for ufaglærte og beskrivelse av hvordan en sikrer informasjonsflyten for ansatte som ikke benytter seg av kommunens journalsystem.

Fylkeslege Janne Dahl-Melhuus og hennes stab, som er administrativt underlagt Fylkesmannen, vil etter Stavanger kommunes tilbakemelding ta stilling til om det er nødvendig med videre oppfølging av saken.

Tidligere saker:

Våland-varsling blir politisk sak

Krüger holdt varsler-appell foran Stortinget

Krever svar om Krüger-varsling

Frykter taushetskrav tolkes som munnkurv