Roy Steffensen ble i helgen valgt til ny leder i Rogaland Frp.

Steffensen ny leder i Rogaland Frp

Roy Steffensen ble søndag valgt til ny leder i Rogaland Frp.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Kari Raustein valgte å takke nei til gjenvalg etter fire år som fylkesleder, og dermed ble stortingsrepresentant Roy Steffensen ble valgt som ny fylkesleder.

Tore Andreas Haaland (Sandnes) og Nina Ve Sæbø (Karmøy) er valgt som politisk nestleder og organisatorisk nestleder.

– Kari har gjort en god jobb i fire år, og gir nå fra seg det største fylkeslaget målt i både medlemmer, skoleringsvirksomhet og valgresultatet. Det er et stort ansvar å forvalte, men jeg har ambisjoner om at vi skal gjøre det beste fylkeslaget i Frp enda bedre. Jeg takker for tilliten som ny leder, og har et godt styre med meg, sier Roy Steffensen i en pressemelding søndag kveld.

LES OGSÅ: Steffensen vil bli ny leder i Frp i Rogaland

Resolusjoner

Rogaland Frp avholdt sitt årsmøte på Sola denne helgen. 150 personer fra hele fylket deltok, i tillegg til statsråder som Siv Jensen, Ketil Solvik-Olsen og Solveig Horne.

Årsmøtet vedtok mange resolusjoner, blant annet sa et overveldende flertall ja til en ny vestlandsregion bestående av Hordaland og Rogaland, ja til konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen fra 2017, ja til å skille norskfaget i en teoretisk del og en praktisk del, samt å innføre integreringsstipend for flyktninger.

Lukkede mottak

Rogaland Frp sa også ja til mer utstrakt bruk av lukkete mottak.

– Det finnes allerede lukkete mottak i Norge, men Rogaland Frp har nå sagt at vi ønsker å vurdere mer bruk av denne ordningen. Jeg tenker da først og fremst at det er for akuttmottak i en overgangsperiode, og da primært for asylsøkere som mistenkes for å ha oppgitt falsk identitet eller ingen identitet, som oppholder seg ulovlig i landet eller som har fått endelig avslag og hvor det kan tenkes man vil forsøke å unndra seg retur, sier Steffensen.

Han mener videre at det da må ansettes flere saksbehandlere.  

– Slik at vi raskere får behandlet asylsøknader og vite hvem som skal på hvilke mottak, sier Steffensen.

LES OGSÅ: Rogaland Frp vil ha flere lukkede asylmottak

Følg RA på Facebook og Twitter!