Annonse
Sahfana M. Ali (Ap) er en av politierne som krever et varslerombud i Stavanger. FOTO: CARINA JOHANSEN

Ombud for varslerne

LEDER: Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer – noe Stavanger kommune åpenbart trenger.

Annonse
Rogalandsavis

Kritikk er ubehagelig å motta. En av de hardeste formene for kritikk er varsling der avsenderen melder fra om forhold på en arbeidsplass som kan være lovstridige. En arbeidstaker kan med hjemmel i arbeidsmiljøloven varsle, og loven gir til og med beskyttelse mot arbeidsgivers gjengivelse. Bak varslerinstituttet ligger ønsket om å lære av sine feil, slik systemene for HMS virker offshore og i andre industrimiljøer.

I Stavanger ruller det for tiden to saker der det kan se ut som om kommunen ser på varslerne som et større problem enn varslingens innhold. Både Aftenbladets serie om de uverdige forholdene ved et kommunalt bofellesskap og RAs artikler om nattbemanningen på et kommunalt sykehjem, er saker der varslerne som har følt seg dårlig behandlet ikke blir tatt på alvor og møtes med sanksjoner.

Levekårspolitikeren Sahfana M. Ali (Ap) har argumentert for å opprette et kommunalt varslerombud, og hun har fått uforbeholden støtte av Frps Leif Arne Moi Nilsen. Et slikt kommunalt ombud skal etter boken være overflødig, all den tid en av politikernes viktigste roller er å lytte til folket, representere dem der makt utøves og å ta opp urettferdighet.

Den andre siden av saken er at kommunen har et ansvar for arbeidstakerne sine og ikke minst for innbyggere som trenger hjelp og støtte. En politiker kan ikke gå for langt inn i enkeltsaker uten å tråkke over prinsipielle skiller mellom politikk og administrasjon – derfor kan et varslerombud med en god avstand til kommuneledelsen være veien å gå. At Ap og Frp har funnet hverandre i en så viktig sak, er også et godt utgangspunkt for å få noe gjort.

Varsling er ubehagelig, det samme er besøk av Arbeidstilsynet og andre myndigheter, men dette er noe Stavanger kommunes ledere og alle andre ledere må tåle uten frykt for omdømmet. Kritikk og tilsyn kan i neste runde føre til forbedringer – noe Stavanger kommune åpenbart trenger.

Annonse