Krever garantier om Nye Veier-bompenger

Styringsgruppen for Bymiljøpakken vil ha klare statlige garantier for at Nye Veier-overtakelse ikke fører til mer bompenger i Randaberg og Sandnes.

Ordførerne i Styringsgruppen for Bymiljøpakken krever klare garantier om at det ikke blir mer bompenger når Nye Veier skal overta ansvaret for de planlagte firefeltsveiene Smiene-Harestad og Hove-Ålgård. Lokalt fryktes det at det blir bompengefinansiering på disse to strekningene på toppen av dagens ordning. 

 – Vi må forsikre oss om at overføring av Smiene-Harestad og Hove-Ålgård ikke innebærer sterkere bompengebelastning på befolkningen i Finnøy, Renesøy, Randaberg og Ålgård, ved å få et konkurrerende bompengesystem i tillegg til dagens, sier fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) til RA.

Det å ta ut riksveiprosjektene i Randaberg og i Sandnes og Ålgård fra Bymiljøpakken liste over kostnadskrevende prosjekter til Nye Veier ble lansert som en løsning for å løse de fastlåste forhandlingene mellom staten og de lokale ordførerne, og få å fjernet rushtidsavgiften etter regjeringsforliket om bompengefinansiering før valget.

– Vi ville overføre Smiene-Harestad og Hove-Ålgård for å få ned bompengebelastningen for innbyggerne våre, ikke for å øke den. Vi har fått positive signaler om at en timesregel kan gi en løsning, men for oss er det helt avgjørende at det ikke blir sterkere belastning, sier Chesak. 

Timeregelen er ordningen med at man bare betaler for én passering per time uansett hvor mange bompasseringer man har, hvis man har bombrikke i bilen.

Forhandlinger

Forhandlingsutvalget for Bymiljøpakken møttes på Hotel Atlantic i går. Spørsmålene sto i kø fra ordførerne på Nord-Jæren da Finn Aasmund Hobbesland, direktør for plan og samfunnskontakt i Nye Veier, gjennomgikk en mulig overtakelse av de to riksveiprosjektene. 

Han la vekt på at Nye Veier regner med å kunne redusere prislappen på Hove-Ålgård-strekningen, ved kontaktstrategier og synergieffekter ved bygging av E39 Ålgård-Lyngdal. Både han og styringsgruppens leder Lars Aksnes mente det måtte kunne lages et opplegg med timeregel på samme måte som med Ryfast.

– Vi må vite

– Det avgjørende lokalt er ikke mulige råd, vurderinger og dialog, det vil ikke være godt nok for oss, vi må vite. Vil man måtte betale to plasser, eller kan dette harmoneres? Det må Nye Veier og staten være veldig tydelig på, hvis ikke kan vi ikke fatte vedtak, konstaterte Randabergs ordfører Jarle Bø (Sp).

Ordførerne presser på for å få en avklaring om bompengebelastningen.

Kort oppsummert: Vi har ikke fått svar om timeregel, men håper å få det til, vi vet ikke om det er dyrere for innbyggerne i regionen, men vi ser at det kan være lettere for Nye Veier å gjennomføre ny E 39, konkluderte Bø.
Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) er opptatt av at tverrforbindelsen fra fylkesvei 505 ved Foss-Eikeland til E39 på Bråstein ikke må gå ut av Bymiljøpakken.

– Vi må være sikre på at tverrforbindelsen ligger inne, det må være avtalefestet, signaliserte Wirak.
Ordførerne ønsket ikke å peke ut hvilke deler av Bymiljøpakkens portefølje som skal kuttes ut, fordi effekten av å overlate riksveiprosjektene til Nye Veier ikke er kjent, og hva utslagene for bompengebetalingen vil bli.