Kompensasjonsordningen til serverings- og reiselivsnæringen forlenges

Kontantstøtteordningen for bedrifter innen reiseliv og servering forlenges til og med februar neste år. I tillegg senkes terskelen for å få støtte.

– Det opprinnelige kravet om 40 prosents fall i omsetningen senkes nå til 30 prosent. Det er et målrettet tiltak for å inkludere flere serveringsbedrifter i ordningen, sa næringsminister Iselin Nybø (V) da hun kom med nyheten på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Hun håper endringen vil bidra til at flere aktører i serveringsbransjen kan klare seg.

Støttenivået økes også fra 50 til 60 prosent.

– Det innebærer at ordningen dekker inntil 60 prosent av næringens faste uunngåelige kostnader, avhengig av hvor høyt omsetningsfallet blir, forklarer næringsministeren.

Taket for hvor mye en bedrift maksimalt kan få, heves også fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner i måneden.

Både NHO-direktør Ole Erik Almlid og direktør i NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener at justeringene går i riktig retning.

– Men vi mener fortsatt at satsene og innretningen burde vært bedre i dagens situasjon, både for reiselivet og for bedrifter i andre bransjer som i dag ikke er omfattet av ordningen. Vi mener at kompensasjonsgraden bør økes til 70 prosent og at ordningen bør være generell. Regjeringen har fortsatt tid til å justere dette før saken kommer til Stortinget, sier Almlid.