Nyheter

Nye boligprisprognoser: Her forventes det sterkest vekst

Sjeføkonomens forventninger til boligprisutviklingen er gjennomgående mer positiv nå enn den var ved nyttår. Spesielt et byområde skiller seg ut med særdeles sterk prisvekst, ifølge prognosen.

Sparebank 1 SR-Bank kom med sine forrige boligprognoser ved nyttår, men siden da har boligprisutviklingen utviklet seg svært positivt måned for måned. Derfor kommer banken nå med nye prognoser for 2023, ettersom vi har lagt årets første kvartal bak oss.

− Den negative utviklingen i høst har snudd og boligmarkedet hittil i år har altså utviklet seg bedre enn vi forventet. De mange rentehoppene skulle tilsi avtakende eller fallende prisvekst, men det er flere årsaker til at det motsatte har skjedd. Én viktig årsak er at norsk økonomi har holdt seg bra. Vi har et godt arbeidsmarkedet med høy sysselsetting og lav arbeidsledighet. Folk har dermed trygge jobber og investerer fortsatt i bolig, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Han peker også på at endringene i utlånsforskriften ved årsskiftet, gjør at flere kan låne mer penger til boligkjøpet i år, noe som også støtter boligmarkedet. Videre er det et dramatisk fall i antallet nye boligprosjekter, samt avtakende antall bruktboliger for salg.

− Mankoen på boliger som ligger ute, driver naturligvis prisene opp. Dette kan snu dersom det skulle komme et rush av nye boliger på markedet, men så langt ser det ikke ut til at det skjer. Vi venter derfor at det vil holde seg lavt en stund og støtte prisutviklingen i 2023, sier Knudsen, men tillegger:

− Det er uvanlig stor usikkerhet om prognosene og hvordan renten vil påvirke boligprisene. Dette gjenspeiles også i utviklingen den siste tiden, som har vært bedre enn de fleste spådde.

Lenger ned i saken kan du lese Knudsens oppdaterte prognoser for Norge og de største byområdene.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank.

Sør- og Vestlandet skiller seg ut

Tidligere i april la Eiendom Norge fram sine sju kvartalsvise regionsrapporter som viser boligprisutviklingen i bydelene i de store byene.

− Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Sunnfjord i Vestland (+5,3 prosent), Lindesnes (+5,1 prosent) og Stavanger Vest (+5,0 prosent). Andre sterke områder var bydel Nordre Aker i Oslo (+4,7 prosent), bydel Frogner i Oslo (+ 4,6 prosent), Stavanger Nord (+4,6 prosent) og Haugesund og Karmøy (+4,6 prosent), oppsummerer administrerende direktør Henning Lauridsen.

− Svakest utvikling hadde Vestby i Viken og Midt-Telemark og Nome med en oppgang på 0,1 prosent, fortsetter han.

Boligprisene stiger normalt i første kvartal, og Eiendom Norges tall viser at det var tilfelle i år også. Sør- og Vestlandet skiller seg fortsatt ut som områdene med sterkest vekst i landet, mens den sterke utviklingen nasjonalt må forklares med at norsk økonomi går bedre enn trodd ved årsskifte, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften som trådte i kraft ved årsskiftet.

− Her kan du få 2023-bolig til 2013-pris

De positive tendensene knyttet til boligprisene sørvest i landet, viser igjen i sjeføkonom Knudsens nye prognoser:

I januar forventet han en prisutvikling på null prosent i Stavanger og omegn, mens nå venter han en prisoppgang på fire prosent i 2023.

− Stavanger vil trolig ha en betydelig bedre prisutvikling enn landsgjennomsnittet og Oslo. Det er stor aktivitet i energisektoren med oppgang innen olje og gass. Det bidrar til høyere sysselsetting og lavere ledighet i Stavanger allerede nå, og det vil forsterke seg de neste årene, sier Knudsen.

− Prisene i Stavanger kommer også fra et ganske lavt nivå, som følge av dempet prisutvikling etter oljenedturen i 2016. Enkelt fortalt kan du få en 2023-bolig for 2013-priser i byområdet. Stavanger og omegn er også område i landet der det er færrest boliger i markedet, så etterspørselen vil derfor trolig være stor for de boligene som er i markedet, sier han videre.

Han tror imidlertid det vil være flere boliger til salgs i markedet når vi skriver 2024 og 2025.

Har 25 prosent lavere priser enn landssnittet

I Kristiansand påpeker Knudsen i SR-Bank at antallet usolgte boliger er svært lavt.

Det gjør at han har gått fra å tro på fallende til stigende boligpriser i Kristiansand, nærmere bestemt fra minus to prosent til pluss to prosent.

− Området har et godt arbeidsmarked, der de aller fleste er i jobb. Kristiansand-prisene blir også påvirket av at bedriftene innen olje og gass har gode tider, og trolig vil ha det flere år framover. Boligprisene i Kristiansand har imidlertid økt noe mindre enn landsgjennomsnittet, og er 25 prosent lavere enn norske priser. Det er også et argument for at prisene vil øke, selv om folk får økte renteutgifter, sier Knudsen.

− Økes av svak kronekurs

Når det gjelder prognosene for Bergen, har Knudsen endret dem fra minus tre prosent til pluss ett prosent:

− Også i Bergen har jeg gått fra pessimisme til optimisme. Byen løftes av gode tider i energisektoren, men ikke like sterkt som Stavanger-regionen. Bergen-prisene økes av den svake kronen, siden de har mange turister og eksportrettet næringsliv. Vestlandsbyen har et mer variert næringsliv og utviklingen er derfor mer i tråd med landssnittet, sier sjeføkonomen.

I Bergen er det noen flere boliger til salgs enn i Stavanger og Kristiansand.

Tror på lavere priser i Oslo

Og hva med hovedstaden?

For Oslo har Knudsen endret boligprisprognosene sine fra minus ni prosent i januar, til minus ett prosent nå.

− Vi ser store endringer i Oslo. Antallet boliger i markedet har gått ned dramatisk fra i høst, noe som presser prisene opp, sier han.

− Oslo har som alltid en del «hovedstadsfordeler» som driver opp prisene. Det vil alltid være mange som ønsker å bo og jobbe i Oslo. Dette bidrar til befolkningsvekst, samtidig som det er lav boligbygging. Videre har prisene i Oslo økt mye over flere år og prisene er høye. Dette bidrar til at vi tror prisutviklingen vil være en del lavere enn Stavanger, Bergen og Kristiansand, avslutter Knudsen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: