Nyheter

Prisveksten får lånet ditt til å krympe

Blant alle de negative, kjipe konsekvensene av høy inflasjon, er det faktisk noen positive effekter også.

Du har sikkert fått med deg at inflasjonen er svært høy. De ferskeste tallene fra SSB viser at prisene har steget med 6,5 prosent de siste tolv månedene. Fra februar til mars 2023 steg prisene 0,8 prosent.

Den høye inflasjonen merker du i form av at alt blir dyrere, blant annet reiser og matvarer. I tillegg har Norges Bank hevet styringsrenten en rekke ganger for å få inflasjonen ned mot målet om to prosent. Det fører i sin tur til at lånekostnadene dine også blir høyere.

Men det er faktisk noe positivt med høy prisvekst for de med lån:

− Prisstigningen er med på å «spise opp» verdien på boliglånet ditt. Jo høyere prisstigning, desto mindre blir pengene verdt, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til Rogalands Avis.

− I disse dager hvor det meste har blitt dyrere, er dette en trøst for alle som har lån, men nå merker de fleste også de høyere rentene, sier hun videre.

Årsaken til den økte veksttakten er først og fremst at prisene på strøm steg mer fra februar til mars i år sammenlignet med i fjor.

Så mye «spiser» inflasjonen av lånet

For å vise hvor mye mindre lånet ditt blir verdt når prisene stiger, har Tvetenstrand satt opp noen regneeksempler:

− Dersom sentralbankens inflasjonsmål på to prosent blir fasiten, og du har et boliglån på fire millioner kroner, får lånet følgende verdi etter 25 år, dersom du kun har betalt renter underveis. Avdragsfrihet i 25 år er nok ikke realistisk, men det er kun for å vise hvor mye lånet taper verdi, sier hun.

Prisveksten kutter verdien av boliglånet.

Som du ser vil det opprinnelige boliglånet på fire millioner være verdt 3.111.285 kroner etter 25 år dersom inflasjonen er på én prosent, 2.413.859 kroner med inflasjon på to prosent og 1.109.558 kroner med inflasjon på fem prosent.

I det siste eksempelet med høyest inflasjon, har altså prisveksten kuttet lånet med hele 2.890.442 kroner dersom inflasjonen holder seg på samme nivå i alle 25 årene og du kun betaler renter.

Fraråder å spekulere

Så, da er det vel bare å lene seg tilbake, kun betale renter og la prisveksten gjøre jobben med nedbetaling av boliglånet?

Nei, er svaret fra forbrukerøkonomen:

− Det å spekulere i å ikke betale ned noe på lånet og tenke at inflasjonen «spiser» det opp, vil jeg ikke anbefale. Selv om prisstigningen er med på å gjøre lånet ditt mindre verdt, er det viktig å huske at dette fremdeles er en gjeldspost og at inflasjonen mest sannsynlig snart vil gå tilbake til målet rundt to prosent, sier Tvetenstrand.

− Lånet må betales tilbake, og det koster deg penger underveis. Denne utgiften merker de fleste godt nå som rentene har økt, legger hun til.

Lurt å betale ned lånet

Tvetenstrand anbefaler alltid å betale ned så mye du kan på lånet til det er på et nivå du er komfortabel med, slik at du kan tåle en periode med lavere lønn, høyere renter eller andre ting som kan skje som påvirker enten inntektene eller utgiftene dine.

− De fleste blir enige med banken om en tilbakebetalingstid på lånet på 25 år, men gjennom en så lang periode kan mye skje i livet ditt, påpeker hun.

Sentralbankens årlige inflasjonsmål på to prosent er nettopp et mål, så prisstigningen vil være både lavere og høyere i perioder.

− Det ser vi spesielt nå som den er betydelig høyere. Norges Bank jobber derfor iherdig med å få inflasjonen ned mot målet. Et av deres virkemiddel er å heve styringsrenten. Dette vil gi høyere boliglånsrenter, men kan føre til lavere prisvekst, forklarer forbrukerøkonomen.

Venter nytt rentehopp i mai

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank sa da de ferske SSB-tallene ble lagt fram tidligere i april, at de var i tråd med forventningene. Tallene viser nok en gang at inflasjonen har bitt seg fast.

− De fleste har spådd at det vil ta tid å få ned inflasjonen. Jeg tror de mange rentehoppene vil først og fremst få effekt på inflasjon siste halvår i år. Dessverre er vi svært langt unna Norges Banks mål om inflasjon på to prosent, og jeg tror vi vil se totallet først i løpet av 2025, sa Knudsen, og fortsatte:

− At inflasjonen fortsatt er såpass høy, betyr at Norges Bank garantert setter opp renten på neste rentemøtet i mai. Jeg tror fortsatt at vi vil få ytterligere en renteheving i september, og at 3,50 prosent dermed blir rentetoppen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: