Nyheter

Slik er boligprisutviklingen i bydelene

Én bydel skiller seg ut med særdeles sterk prisvekst. Hvorfor?

Tall fra Eiendom Norge og Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom viser hvilke bydeler i Stavanger og omegn som har hatt sterkest og svakest boligprisutvikling, både siste kvartal og de siste fem årene.

Prisutviking på bolig i Stavanger Nord (Hundvåg, Tasta, Finnøy og Rennesøy), Stavanger Sentrum (Eiganes, Våland og Storhaug), Stavanger Sør (Hillevåg og Hinna) og Stavanger Vest (Madla).

Eiendomsmegler Anders Tangen i SR-Eiendom har god kjennskap til Madla-området, som altså skiller seg positivt ut i statistikken.

− Historisk sett har Madla alltid vært et ettertraktet område. Grunnen til det er nok sammensatt, men nærhet til sjø og turområder, samt handlesenter og kollektivtransport, er nok noe av årsaken, sier Tangen til Rogalands Avis.

− I tillegg har det ikke blitt bygget så mange nye leiligheter i bydelen, så boligmassen består stort sett av eneboliger og rekkehus. Nå er dette imidlertid i ferd med å endre seg, og det bygges blant annet nye leiligheter ut mot Revheim. Det gjenstår å se hvordan dette påvirker prisene i området, fortsetter han.

Megleren tror at nye leiligheter både vil trekke nye tilflyttere til Madla, samt at de som har hus i området kan tenke seg å flytte inn i leilighet og dermed bli boende der de trives så godt.

Lenger ned i saken kan du se hvilke bydeler som har lengst og kortest salgstid.

Områdebilde fra Madlasandnes og Hafrsfjord.

Fra familiebolig til millionvilla

Madla er videre en ganske kontrastfylt bydel som inkluderer både eneboliger og flermannsboliger for «folk flest», men også villaer til flere titalls millioner.

I hvilken grad er dyre enkeltsalg med på å dra snittet opp?

− Vi har jo kanskje byens dyreste gate på Madla, som nok drar opp snittet. Men det er også en del boliger her til «vanlig» pris, svarer Tangen.

Videre påpeker han at Sunde og Kvernevik, som også er nært knyttet til Madla, men med lavere pris på boligene, også har en positiv vekst.

− Kvernevik begynner for eksempel å få ganske god «standing». Det er en del barnefamilier som flytter dit nå, sier han.

Anders Tangen, megler i Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom.

Tiltak kan øke prisene

Svakere boligprisutvikling har Stavanger Sør med Hillevåg og Hinna, ifølge tallene.

Områdebilde fra Åsen i Stavanger.

− Hillevåg scorer dårlig på levekår, noe som bidrar til lave priser. Det er årsaken til at Stavanger kommune har igangsatt tiltak for å styrke dette. Lignende tiltak ble også gjort i Østre Bydel, sier Tangen, og fortsetter:

− Uansett vil eiendom nært kollektivaksen ofte ha noe høyere prisvekst enn lignende områder lengre fra knutepunktene.

Rask salgstid får meglere til å satse i bydelen

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger, påpeker at prisutvikling er svært sammensatt.

− Utfordringen når vi skal gå spesifikt inn på områder, er at det ofte blir litt lite tallgrunnlag for den totale statistikken. Dette betyr også at enkeltsalg ofte blir utslagsgivende, og ofte da betyr mer enn de burde for den totale statistikken, sier Lura til RA.

Trond Lura, daglig leder i DNB Eiendom Stavanger.

Slik markedet er nå, ser DNB Eiendom at flertallet av boligene som legges ut i markedet blir solgt etter første visning.

− Markedet er hett, og vi har meget godt besøkte visninger, sier Lura.

− Erfaringsmessig er områder som Østre bydel og Storhaug et område som nærmest uavhengig av prissvingninger har god aktivitet, med stabile salgspriser og lav omsetningstid. Dette kan skyldes at det er stor andel av leiligheter og prismessig mer i «melk-og-brød-sjiktet» enn flere andre områder, utdyper han.

Megleren forteller at utviklingen i Østre bydel er en stor del av grunnen til at DNB Eiendom straks skal åpne et nytt meglerkontor i bydelen. Her vil deres beste meglere sitte sammen med et knippe andre meglere, slik at de er i god posisjon til å tilby lokalt forankrede meglere til de som ønsker bistand til boligkjøp eller -salg.

Ifølge tall fra SR-Eiendom, er salgstiden på bydelsnivå følgende:

  • Stavanger Nord (Hundvåg, Tasta, Finnøy og Rennesøy): 47 dager
  • Stavanger Sentrum (Eiganes, Våland og Storhaug): 49 dager
  • Stavanger Sør (Hillevåg og Hinna): 32 dager
  • Stavanger Vest (Madla): 41 dager
  • Sandnes: 38 dager
  • Sola og Randaberg: 33 dager

I snitt tar det per nå 33 dager å få solgt en bolig i Stavanger kommune.

Nyeste fra Dagsavisen.no: