Nord-Jærens befolkning ranes

DEBATT: Glem NOKAS-ranet. Dette er et kjemperan i milliardklassen begått av politikere, skriver Trygve Faal om bomringen.

Av Trygve Faal

Mange politikere har blitt veldig arrogante og lytter faktisk ikke på folk lengre. Har sett denne utviklingen lenge og det er skremmende. En ser det ofte i politiske debatter hvor de er mer opptatt av å krangle seg imellom og skylde på politiske motstandere om ting er ikke som det skal i samfunnet, enn å fortelle befolkningen hva de har tenkt å gjøre for at folk skal få det bedre i hverdagen. Det er det folk vil høre.

Synes det er frekt å kalle det for bompenger. Veldig provoserende faktisk at det heter det og at det blir brukt den dag i dag etter alle de årene de har frarøvet våre penger.
Om en som skal bomme noe fra meg spør meg om å få bomme noe fra meg og jeg sier nei, men vedkommende tar det fra meg, så vil jeg kalle det et tyveri. Bompenger er ikke bompenger, men tyveri.

LES OGSÅ: Bompenge-bombene

Vi må slutte å kalle det for bompenger. De stjeler penger fra folk og kaller det for bompenger slik at vi skal få inntrykk av at det er noe annet enn det egentlig er, men det er ikke noe annet enn ran av folk sine penger. Penger folk trenger til å forsørge seg selv, sin familie, mat, klær, utdanning, boliglån, nedbetaling av studielån, barna sin framtid sin egen framtid og sin pensjon. Dette stjeler de fra oss uten vår tillatelse hver gang vi passere disse ransstasjonene til våre daglige gjøremål – og så kaller de det for å «bomme» penger fra oss?

Veiprosjektet har en pris, men det folk undres over er følgende: Er det ikke nok penger å hente fra alle bilene som kjører gjennom dagens bommer: Privatbiler, næringslivet, taxinæringen, lastebiler som kjører gjennom bommer hver dag, hele året? Hvis man tar for seg alle disse som kjører gjennom bommen hver dag, hele året pluss veiavgift, vektavgift, registreringsavgift, engangsavgift, moms, omregistreringsavgift, CO2 avgift, miljøavgift, drivstoffavgift, NOX-avgift, og så videre, er ikke det mange milliarder i løpet av de 15 år? Kan de ikke legge fram tall på hvor mye penger de henter inn på alt dette slik at folk kan se inntekter mot utgifter? Folk føler seg lurt, og nå er det nok.

LES OGSÅ: Krever bompasseringstak for næringskjøretøy

Folk bruker bilen fordi de er avhengige av bilen i hverdagen for å gjøre daglige gjøremål. Kollektivtrafikken er ikke god nok til å dekke folk sine behov, og vi lever i en tidsklemme hvor vi skal rekke ting med jobb og familie, og vi bruker bilen for å vinne tid. Folk trenger bilen til å administrere alt som har med familieliv å gjøre, hente og levere barna til og fra sine fritidsaktiviteter og ærender.

Bypakken som er besluttet innført er gjort helt uten å gjøre noen som helst form for konsekvensutredning. Men det vi vet et at det vil få store negative konsekvenser for næringslivet, privatpersoner som får økte kostnader – og det vil også påvirke boligmarkedet i regionen.

LES OGSÅ: Nå skal bomringen bygges

Dette vil påvirke boligmarkedet fordi markedsverdien på boliger i områder hvor de har plassert ransstasjoner vil falle, eksempelet på dette er Hundvåg/Buøy hvor en må betale for ranspasseringer både ut og inn. Det vil også bli vanskeligere å få solgt boligen dersom kjøpere ser at de må passere ransstasjoner for å komme seg til sine daglige gjøremål, noe som har en negativ innvirkning på markedsverdien på eiendommer i slike området. Dette er også svært ugunstig for dem som har mye gjeld hvor enn risikerer å gå med store tap om en får solgt.

I områder hvor det ikke er plassert ransstasjoner vil markedsverdien på eiendommene stige fordi det vil være mer attraktivt for folk å kjøpe bolig hvor det ikke er oppført ransstasjoner, fordi de som kjøper der vil få lavere transportutgifter om de som er avhengig av bil.

Dette kan igjen føre til svært uheldige utslag på boligmarkedet hvor vi kan se oppblomstringen av et økonomisk klasseskille.

Og oppi alt dette må vi ikke glemme at renten skal opp? Vil folk tåle det på toppen av alt det andre?

Matvareprisene vil også øke fordi transportutgiftene til butikkene vil øke og da legger de denne ekstra kostnaden på vi som handler. Rørleggere, håndverkere og alle som er avhengige av sin bil for å forflytte seg med sitt arbeidsverktøy, vil også få økte kostnader og da vil de skyve denne ekstra utgiften på oss forbrukere. Dette fører til inflasjon.

LES OGSÅ: Bomringen: Så mye går til drift

Handelsstanden vil også få merke det i form av dårligere omsetning fordi folk kommer til å handle mindre i området hvor de må passere ransstasjoner, og det kan igjen føre til nedbemanning og stengte butikker som igjen fører til økt arbeidsledighet? De som jobber på for eksempel Kvadrat tenker nok mye på dette for tiden. De frykter nok at flere kunder vil gå over til netthandel og det vil føre til tapt omsetning hos dem og færre besøkende. Det kan igjen true deres arbeidsplasser.

Hvis en politiker tror at dette blir glemt til neste valg, så har folket den evige påminnelsen hver gang de ser/kjører gjennom ransstasjonen. I tillegg øker politikerforakten hver gang fakturaen kommer.

LES OGSÅ: Bomringen skaper bekymring i Stavanger og Sandnes sentrum

Vi har nettopp vært gjennom en oljekrise i regionen, og det siste folk i regionen trenger er en faktura på 25 milliarder kroner som blir sendt fra politikerne som skal gjøre det som er best for folket og ikke motsatt.

Det hele er både sosialt og økonomisk urettferdig fordi dette rammer hardest de som har minst fra før av og som er avhengig av sin bil. Noe å tenke på for den enkelte ved neste valg.

Det at de har valgt å sette opp en ransstasjon rett ved sykehuset er helt ufattelig.

Det finnes også andre former for finansieringsmodeller for å finansiere veiprosjekter. Forslaget til Folkeaksjonen nei til mer bompenger er ikke en dårlig idé. Deres forslag går ut på at dersom vi ønsker å bedre våre veier kan dette finansieres over statsbudsjettet ved å øke skatten til hver enkelt av oss med en liten andel. Jeg tror at alle ville akseptere det hvis det ble vedtatt en nasjonal innsats for å øke veistandarden og kollektivsatsingen i Norge.

LES OGSÅ: Elbiler skal også betale i bommen

Da ville alle være med å betale for noe alle bruker, og dette vil oppleves som mer rettferdig. Nå er det lagt opp til at bilister får omtrent hele regningen og da er det ikke rart at det oppstår sinne blant befolkningen. De som bruker kollektivtrafikken, sykler og bruker andre former for transportmiddel bruker også veien, og da er det mer naturlig at alle er med og betaler på det over skatteseddelen som et spleiselag om det skulle vise seg at det ikke er nok penger å hente fra allerede skyhøye avgifter.

Politikernes jobb er å jobbe for folket, ikke mot folket og det er det de gjør her uansett hvilket parti som har gjort hva. Politikerne har ikke gjort sin jobb når de jobber mot folk sin vilje. Dette vet de, og derfor tør de ikke å ha folkeavstemning om saken for de vet utfallet av det. Hadde det vært folkeavstemning om saken hadde det ikke blitt så mye støy fordi folk hadde følt at deres stemme ble hørt i en så stor og viktig sak. Viser deg seg at folket ønsker dette, kan nok alle som også er imot leve med utfallet, fordi det da har det vært en skikkelig demokratisk prosess rundt.

LES OGSÅ: Varsler flere bomdemonstrasjoner

Bompenger fører til at vanlige folk får sin bevegelsesfrihet innskrenket, og det er meget alvorlig. Politikere skal ikke bestemme over folk sin bevegelsesfrihet. Jeg ser for meg et klasseskille på veiene hvor de som har mye penger får kjøre fordi de har råd til det, mens vanlige folk blir presset ut av veien fordi vi ikke har penger til å kjøre. Er det et slikt samfunn vi ønsker oss her i Norge? Folk med lite penger er like avhengige av bilen som de som har mye penger.

LES OGSÅ: Biltrafikken på Jæren vil trolig øke tross 38 nye bomstasjoner