Helt åpent om foreldrepermisjon i KrF

Mange i KrF vil skrote tredelingen av foreldrepermisjonen, men partiet er langt ifra samstemte om hvilken ordning de vil ha i stedet.

Av Marius Helge Larsen, NTB

I helgen skal spørsmålet avgjøres på KrFs landsmøte i Stavanger, og påtroppende partileder Kjell Ingolf Ropstad har allerede utpekt debatten som én av de mest «åpne» på landsmøtet.

– Kjenner jeg KrF rett, ender vi med et godt kompromiss, som ikke er så strengt som tredelingen. Den er hele KrF enig om at ikke er bra, sier fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF.

Hun er en av mange KrF-politikere som har latt seg inspirere av Facebook-opprøret mot dagens ordning med tredeling av foreldrepermisjonen, hvor mor og far får 15 uker hver, mens resten av tiden fordeles mellom dem.

Vil ha full valgfrihet

Sammen med resten av Rogaland KrF har Turøy foreslått at hele foreldrepermisjonsperioden kan fordeles fritt mellom mor og far. «Det skulle i grunnen bare mangle», heter det i forslaget.

– Det blir en altfor stram ramme fra staten om hvordan småbarnsforeldre skal innordne seg, sier Turøy.

Da pappakvoten ble økt fra 10 til 15 uker, ble bolken som kunne fordeles mellom foreldrene, redusert tilsvarende.

– Jeg er ganske fortørnet over dette. Småbarnsmødre føler seg presset tilbake i jobb mens de ammer. Mange må avbryte ammingen og velger da ulønnet permisjon. Det er ganske tydelig at den tvungne tredelingen har slått uheldig ut. Jeg mener det er misforstått likestilling, sier påtroppende nestleder i KrF nasjonalt og fylkesleder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø.

Mellomløsning

Også Nordland KrF har foreslått endringer i foreldrepermisjonen, men de går ikke like langt som Rogaland og ber om full valgfrihet. I stedet ber de partiet fremme en ny permisjonsordning, der man utvider fellesdelen med ytterligere 4 uker, slik at det totalt blir 53 uker foreldrepermisjon.

– Med denne familiepolitikken vil mor beholde sine to uker før fødsel, mor og far vil få 14 uker hver og så blir fellesdelen på 23 uker til fri fordeling, heter det i forslaget.

KrFs stortingsgruppe har fremmet et likt forslag, hvor man verner om en del av pappapermisjonsordningen. Noresjø mener det er riktig at faren får sin egen periode.

– Personlig synes jeg det er viktig at far har en kvote. Men den skal ikke gå så mye ut over mor at hun må avbryte ammingen sin, sier hun.

– Spennende debatt

Høyre vedtok tidligere i år i sitt prinsipprogram at de på sikt vil ha full valgfrihet for foreldrene når det gjelder foreldrepermisjon.

Fungerende leder Olaug Bollestad pekte tidligere i uken på at hun har registret et voksende opprør mot pappakvoten ute i det norske folk.

– KrF har vært for pappaperm, men å la staten styre hele permisjonen har vi vært imot. Det tror jeg kommer til å bli en spennende debatt på landsmøtet, sa hun.

(©NTB)