Forhandler om betaling fra elbiler i bommen

Foreløpig kjører elbiler gratis gjennom bompengeringen på Nord-Jæren. Lokalt forhandles det om når det er slutt på gratispasseringene.

Bomringen i Bergen hadde satt et prosentmål. I det mer enn 20 prosent av passeringene i bomringen kom fra elbiler, ble det slutt på gratispasseringene. Mandag ble det klart at målet var nådd. Litt arbeid gjenstår, men prossessen med å kreve inn betaling fra elbilene er i gang. På Nord-Jæren er det ikke fastsatt noe mål som automatisk starter prossessen med å ta betalt fra elbilene. Men bak lukkede dører forhandles det om når Bymiljøpakka får sin del av den elektriske sparegrisen.

I juni var takst for elbiler oppe i Fylkestinget.

«Fylkestinget viser til forslag i revidert statsbudsjett om å innføre halv takst for el-biler ved bompassering. Dersom dette blir vedtatt av stortinget vil det gjelda for alle bomprosjekt i Rogaland.», ble vedtatt den gang.

Halv takst for elbiler ble også vedtatt i Stortinget.

- Vi har gjort det vedtaket som trengs for å kreve inn penger elbiler i alle bomprosjekter i Rogaland. Foreløpig er ikke dette tatt med inn i Bymiljøpakken, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (Krf).

Siden forhandlingene pågår, kan hun ikke gi noen konkret dato på når elbiler må betale i bomringen på Nord-Jæren.

- Jeg vil tro det er mulig å få det i gang i løpet av 2019, sier Tengesdal.

LES OGSÅ: Nye bom-tall om rushtidsavgift før forhandlingsmøte

Forhandlingsgruppa

Først av alt må partene i forhandlingsgruppa for bymiljøpakken bli enige om innkrevingen. Så må partene ta med det gruppa har blitt enige om til kommunestyrene.

– Vi holder på med forhandlinger på dette med innkreving. Disse forhandlingene er lukket, så det er ikke så mye jeg kan si, sier ordføreren i Randaberg, Kristine Enger (Ap).

Medlemmene i forhandlingsgruppa for bymiljøpakken er ordførere og et medlem av opposisjonen i hver av de fire medlemskommunene, Sola, Randaberg, Sandnes og Stavanger. Og fylkesordføreren.

– Vi har hatt to-tre møter i desember. Vi skal forhandle videre om innkreving i januar, vi ønsket oss mer informasjon fra administrasjonen før vi tok dette videre, sier Enger.

– Det er for tidlig å konkludere med noe. Først må vi bli enige om noe i forhandlingsgruppa, så kan vi ta det med til kommunestyret, sier ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

LES OGSÅ: Elbil-fordelene

Innkreving

Forhandlingene på innkreving tar for seg tider og beløp for en eventuell rushtidsavgift, tak for antall passeringer, fritak for flere passeringer i timen og om det skal være fritak for elbiler eller ikke.

– Vi må se på dette med innkreving som en totalpakket, så mye mer enn det kan jeg ikke si nå, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og legger til:

– Jeg tror det er veldig mange som synes det er urettferdig sånn som det er i dag. Elbiler bruker veien uten å betale.

Enger forespeiler at det vil komme et tidspunkt for innkreving fra elbiler i løpet av våren.

– Et tidspunkt for når innkrevingen faktisk starter kan jeg ikke si noe om, men det er et tidspunkt forhandlingsgruppen forhåpentligvis finner fram til i løpet av januar. Etter det kan innkrevingen i praksis kan det skje ganske fort. Regjeringen har gitt grønt lys for dette ved å si at man kan ta halv takst for elbiler, sier Enger.