Elbil-fordelene

LEDER: Politikerne må ta innover seg at klimamålene må veie mer enn hurtigst mulig nedbetaling av samferdselsprosjekter, skriver Bjørn G. Sæbø.

Trafikktellinger viser at hver åttende bil som passerte bommene på Nord-Jæren var elektrisk drevet og dermed slapp avgift. Bymiljøpakken er knyttet til et mål om nullvekst i biltrafikken, der elektriske biler selvsagt også regnes inn. Samtidig som de lokale og nasjonale miljømålene også er basert på utfasing av fossilbiler, fortsetter vi å bygge veianlegg som trenger mer trafikk for å la seg finansiere.


Flere har påpekt de logiske motsetningene mellom miljømål og veifinansiering, og spørsmålet for politikerne må koke ned til hva som er viktigst. At vi i hvert fall prøver å holde oss innenfor krav til kutt i drivhusgasser, eller nedbetale de store samferdselsinvesteringene innen fastsatt tid? Dilemmaet er relevant og det baller på seg måned for måned. Mens Bymiljøpakken trenger nok trafikk å investere for, viser det seg at elbiler sto for 12,9 prosent av bompasseringene i oktober. I tillegg detter det ut avgiftsinntekter på grunn av kjøring utover månedstak på 75 passeringer og timesregelen – slik at inntektene etter én måned med ny bomring lå 60 millioner kroner bak Stortingets forutsetninger. Ta med at flere har begynt å bruke sykkel og buss i høst, slik at nedgangen i bompengeinntekter og færre kroner til investeringer ikke bør være egnet til å overraske. Inntektssvikten kan bli på 700 millioner i året.


Det er åpnet opp for å la elbiler betale for seg i bommen, slik det nå skal gjennomføres i Bergen. Det er for tidlig vurdert ut fra elbil-andelene i storbyene. Bergen er på topp i elbilbestand med 13 prosent av total personbilpark, foran Oslo med 10 prosent, Trondheim med 8 prosent og Stavanger med 7 prosent. Spesielt for Stavanger vil det bli svært vanskelig å nå et mål om 80 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 hvis elbil-veksten bremses for tidlig av bompenger. Politikerne må ta innover seg at klimamålene må veie mer enn hurtigst mulig nedbetaling av samferdselsprosjekter.