Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl. Foto: Arne Birkemo

– Færre varsler oppsigelser

Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter. Men antallet langtidsledige øker. – Vi ser flere tegn til bedring, men økningen i langtidsledige bekymrer, sier direktør Truls Nordahl i Nav Rogaland.

Justert for sesongvariasjoner viser bruttoarbeidsledigheten i Rogaland en svak nedgang i april. 

Arbeidsledigheten er fremdeles høy, men utsiktene til bedring er bedre enn på lenge.

– Vi ser tegn til bedring i arbeidsmarket. Nedgangen i arbeidsledigheten fortsetter, flere bedrifter melder om positive utsikter og færre varsler Nav om oppsigelser og permitteringar, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.

5,2 prosent

13.579 rogalendinger står uten jobb i april.

Dette gir en bruttoarbeidsledighet på 5,2 prosent. 2714 personer er i et arbeidsrettet tiltak via Nav i Rogaland.

Flere langtidsledige

Det siste året har antall langtidsarbeidsledige økt vesentlig. I april har 6345 personer stått registrert som arbeidssøker hos Nav i 26 uker eller mer.

Dette er 675 flere enn for ett år siden, og det gir Nav-direktøren grunn til uro.

– Langtidsledigheten bekymrer meg. Mange erfarer at det tar lang tid å få jobb. Dette viser hvor viktig det er å holde jobbsøkeraktiviteten opp, tenke gjennom hvordan kompetanse kan brukes på nye måter, og ikke minst søke jobb andre steder i landet, sier Nordahl.

Nedgang i flere yrkesgrupper

Størst nedgang har bygg- og anleggsbransjen, men tala visar og nedgang for blant anna reiseliv og transport, industriarbeid og for ingeniør- og IKT-fag.

De tre kommunene Eigersund, Sandnes og Sola har i april den største arbeidsledigheten i fylket med en bruttoarbeidsledighet på 6,2 prosent, mens Stavanger har 5,8 prosent og Haugesund har 5,0 prosent.

Ledige stillinger

Nav registrerte i april 1496 ledige stillinger i Rogaland.

Det var flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (384), undervisning (195) og bygg- og anlegg (186).