«Nå må vi bygge i Stavanger»

KRONIKK: 10 millioner kroner skal brukes på miljø og klimatiltak i kommunen. Kanskje er du interessert i dette?

Av: Rune Askeland (MDG), leder utvalg for Miljø og utbygging, Stavanger kommunestyre

I disse dager står mye stille. Våren 2020 ble veldig spesiell, og dessverre tung for mange. Etter litt så skal vi tilbake til hverdagen. Vi skal møtes igjen, som den engelske dronningen sa. Mitt håp er at flest mulig kan møtes igjen på sin arbeidsplass. På kort og lengre sikt, så må vi sørge for trygge, gode og fremtidsrettede arbeidsplasser. 

Vi ønsker at alle kommunens tannhjul sviver, at slegger, drill, spikerpistoler og anleggsmaskiner er i full aktivitet. Vi trenger arbeid til både elektriker Frida, sivilingeniør Mehmet, byggmester Tom og ferskvaresjef Sonja. 

Det skal ikke stå på oss politikere. Vi skal levere. Det er stor politisk enighet om å få satt i gang viktige prosjekter i kommunen. 

DEBATT: Viktige tiltak for gründere og vekstbedrifter

For Miljøpartiet De Grønne er det viktig at vi legger til rette for byggevirksomhet i kommunen. Mange prosjekter er allerede kommet langt administrativt og politisk, og er klare til å igangsettes. Andre byggerier starter i disse dager sin ferd mot det første spadestikket. Det er mange gode prosjekter som planlegges, som både er tuftet på god klimapolitikk, som gir jobb til mange og som til slutt vil bidra til en bedre kommune. 

Teknikken barnehage, Lervig-kvartalet, brannstasjoner, rehabilitering av skoler, lekeplasser og sykkelveier. Dette er noen eksempler fra en lang liste over tiltak som skal sørge for aktivitet i kommunen vår.

Utvalg for miljø og utbygging møtes 15. april klokken 16. Det vil si, vi møtes ikke fysisk. Vi skal sitte foran hver vår skjerm. Det som er positivt, er at møtet vårt skal kringkastes på et bredbånd nær deg. Du kan sette deg ned med en god kopp kaffe og nyte noen timers politisk debatt med politikere fra de fleste kommunedelene.

Her vil du kunne høre om lekeplassen ved Valbergtårnet som skal bygges. Om kaien på Lindøy, sykkelveien på Vestre Åmøy, og om gode klimatiltak for kommunen. Vi skal også diskutere den planlagte lekeplassen på Byhaugen.

Natthimmelen er foreslått som konsept, både fordi en på toppen av Byhaugen kommer i kontakt med stjernehimmelen, samt at Stavanger Astronomiske forening har sitt observatorium her.  Høres ikke det himmelsk ut?

Eller kanskje du er litt over gjennomsnittet opptatt av Nytorget og Pedersgata? Forslaget som ligger på bordet nå er: «Etter medvirkningsaktivitet i forbindelse med arbeidsverksted og dialog med næringsdrivende er det kommet ønske om at Pedersgata skal bli mer attraktiv for ferdsel og opphold i gata. Møbleringsplanen har tatt utgangspunkt i dette og foreslår at det oppgraderes med 16 stk plantekasser og 12 stk ulike sittegrupper og benker. Det er i tillegg planlagt å utplassere 2 stk parklets. Dette er flyttbare sittegrupper på størrelse med en p-plass som enkelt kan flyttes etter behov og bruk.»

KRONIKK: Vi er vår egen trussel

10 millioner kroner skal brukes på miljø og klimatiltak i kommunen. Kanskje er du interessert i dette? Vi snakker solenergi, mindre plast på festivaler, pilotprosjekt bildeling, bydelsvise ombruksstasjoner, renhold av vei, utslippsfri næringstransport med mer. 

Det skjer mye i kommunen! Det er godt mulig at noen av sakene omhandler noe som ligger i nabolaget ditt. Ta gjerne kontakt og kom med innspill i forkant av møtet. Vi er dine representanter i lokaldemokratiet og vil gjerne lytte. Utvalg for Miljø og utbygging vedtar politikk som holder næringslivet i gang, sørger for gode skolelokaler og holder avløpsrørene åpne.  Nå må vi stå sammen for å vedta politikk som gir flere jobb i en tid når vi skal kommer oss videre fra koronakrisen. Summen av alle sakene vi skal behandle er arbeid. Vi er med på å sysselsette. samtidig gjør vi kommunen grønnere, triveligere og legger til rette for viktige samfunnsfunksjoner. 

LEDER: Uansett ståsted vil det være en oppskrift på fiasko å la koronapandemien diktere tempoet på det grønne skiftet

Vi er inne i en merkelig tid. En utfordrende tid. Mens naturen skyter knopper og ikler seg vårdrakten, står store deler av samfunnet stille. Noen går på jobb hver dag. De som bærer Norge på skuldrene i denne tiden er blant annet helsearbeidere, butikkansatte og alle som jobber i tilknytning til landbruket. Stor respekt og takk til dere! Våre tanker går også til de som er syke og til dere som er pårørende. 

Stavanger-politikken har også kledd seg i en annerledes drakt nå om dagen.  Færre organ skal ha møter. Samtidig skal vi ha fokus på handling.  Det er nå det er viktig at vi bidrar til at innbyggerne, kommer seg gjennom denne tiden på en, etter forholdene, best mulig måte. For MDG er det viktig at vi tar vare på både mennesker og miljø.  Vi skal ha en jobb å gå til, gode velferdstilbud og en rik natur rundt oss.