Viktige tiltak for gründere og vekstbedrifter

DEBATT: Næringsminister Iselin Nybø (V) har lagt fram en pakke med både rene tilskudd, ulike lån og styrking av næringsrettet forskning, skriver Kjartan Alexander Lunde (V) og Mia Bruvik (V).

Skrevet av: Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre, og Mia Bruvik, nestleder i Rogaland Venstre

Fredag la regjeringen fram forslaget til «kontantstøtte» for å dekke løpende utgifter i bedrifter som sliter. I tillegg blir det lagt fram viktige nye tiltak som skal hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom krisen. Næringsminister Iselin Nybø (V) har lagt fram en pakke med både rene tilskudd, ulike lån og styrking av næringsrettet forskning. Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og oppstartsmiljøer. Det foreslås å øke bevilgning på likviditetslån gjennom Innovasjon Norges innovasjonslåneordning. I tillegg foreslås å øke investeringskapitalen i Investinor for å bedre tilgangen på kapital for bedrifter i tidlig fase. Og også gründerhus og inkubatorer vil få egen støtte. Gründer og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handler om nye arbeidsplasser og gode ideer. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi holde på dette, så vi har et levende miljø når koronakrisen er over.

Venstre har i alle år kjempet for gründere og småbedrifter. Det er gode forslag som regjeringen nå har lagt fram og det viser at Venstre og regjeringen tar dette på alvor. Vi i Venstre skal fortsetter å arbeide for å sikre næringslivet, bedriftene og folk sine arbeidsplasser.