Byer som måkeparadis

LEDER: De anklagende pekefingrene skal ikke rettes mot luftens renovatører, men mot tobeinte som ikke greier å slafse i seg kebaben uten å søle, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er vanligvis ikke de store nyhetene som utspiller seg om sommeren, men heldigvis har vi måkene til å hjelpe oss gjennom den verste agurktiden. I sommer har måkenes angivelige herjinger vært så ille at Stavanger kommune satte opp advarselsskilt mot måker rundt Torget. Flere bekymringsmeldinger går ut på at de nebbete frekkasene har stjålet boller fra danske turister, is fra småbarn og kebaber fra byløver.

LES OGSÅ: Fikk oppleve måkeplagen i Stavanger på nært hold.

Fra Nord-Norge meldes det at «måseplagen i Tromsø har aldri vært så ille som nå». Et innlegg fra en pizzaspisende turist på nettstedet Nordnorsk Debatt krever at Tromsø tar et oppgjør med måsene. Som vanlig er reaksjonene mer nedpå i Stavanger, mens uttalelsene fra en pensjonist i Sandnes om at han bevæpner seg med småstein for å beskytte seg mot måker har fått fart på kommentarfeltene.

LES OGSÅ: Til måkekamp.

Vi har oss selv å takke. Måker er smarte fugler som har forstått at mennesker kaster mye mat. Tidligere tiders fiske i fjordene i Ryfylke ga måkene fiskerester, og gamle dagers nattruter og ferjetrafikk sendte rikelig med sydra til sjøs. Hermetikkfabrikkene forsynte selvsagt også måkene med store mengder mat. Nå spiller kebabsjappene, matbilene og burgerstedene rollene tidligere tiders sjøfarende hadde som matsentral for måkene. Byene er blitt måkenes paradis.

Vi kan verne naturområder og sette opp skremsler som måkene ikke lar seg lure av, men måkenes tilhold i bystrøk skyldes at menneskene der slenger fra seg matavfallet sitt i hytt og vær. De anklagende pekefingrene skal ikke rettes mot luftens renovatører, men mot de tobeinte som ikke greier å slafse i seg kebab uten å søle. Det går an å håpe på bedre og måkesikrede bosspann og serveringssteder som rydder opp rundt seg. Likevel: Måkeproblemet er menneskeskapt. Uten måker måtte rotter gjort ryddejobben, og det vil vi vel ikke?