Blir folk uten internett i utkantstrøk?

DEBATT: I denne overgangen mellom ny og gammel teknologi, så vil flere av innbyggerne i grisgrendte strøk i Norge kanskje komme til å falle mellom to stoler.

Av: Jan Arne Hansen, Hjelmeland.

Det har nå vært allment kjent en stund at Telenor holder på å rive kobberledningene til det gamle telenettet i Norge. Problemet med denne nedrivingen er at det fortsatt ikke finnes alternativer alle steder i Norge hvor det bor folk.

Telenor har tidligere vært pliktet til å tilby folk telefon over det gamle kobbernettet. Folk fikk for en del år siden også mulighet til å installere internett over kobbernettet. Noe som alle disse har blitt helt avhengige av. I de helt moderne tider som vi er i nå, så blir det mer og mer vanlig å få internett levert over fiber eller mobilnettet.

I denne overgangen mellom ny og gammel teknologi, så vil flere av innbyggerne i grisgrendte strøk i Norge kanskje komme til å falle mellom to stoler. Det som skjer er at de mister de gamle telefonlinjen uten at det er bygget ut tilstrekkelig med telefonmaster som kan levere mobilnettet over alt. Fiberen er heller ikke klar i alle utkantstrøkene.

Fakta er etter alt jeg vet at det er en muligheter for det gamle kobbernettet å kjøre med en fart på over 50 mb/s, mens mange folk som jeg kjenner i utkantstrøk klarer seg med 5–10 mb/s når de bruker de letteste tjenestene og f.eks. streamer nett-TV på litt lavere kvalitet.

Jeg synes derfor at kobberlinjene må få stå lengst mulig slik at det politikerne og utbyggerne får en sjans til å bygge ut mer mobilnett og fiber i utkantstrøk før det gamle kobbernettet blir for svakt for de moderne tjenestene.