Bussvei 2021 blir nå utsatt til 2023. Her fra strekningen gjennom Hillevåg. Foto: Roy Storvik

Bussveien blir forsinket til 2023

Framdriftsplanen for Bussvei 2021 sprekker. Hele bussveien skal nå, etter planen, stå ferdig i 2023.

– Vi har tidligere sagt at bussveien åpner sommeren 2021. Vi har nå gått detaljert gjennom alle planene og ser at vi ikke greier å bli ferdige med hele bussveien i 2021, sier Vegard Thise, prosjektleder for planlegging av bussveien i Statens vegvesen i en pressemelding.

Slik blir framdriften:

  • Fylkesveg 44 fra Stavanger til Sandnes er den høyest prioriterte strekningen for bussveien. Den kan stå klar i desember 2021.
  • Riksveg 509 mellom Stavanger og Risavika kan ha bussvei klar i 2023.
  • Fra Ruten i Sandnes til Vatnekrossen er også åpningen satt til 2023.

Komplisert

Kompliserte planer i tette byområder trekkes fram som den viktigste grunnen til at bussveien blir forsinket.

– Selv med effektiv planlegging er det ikke mulig å bli ferdig tidligere. Planene er svært krevende. Vi skal sikre at bussene går uhindret og vi skal ta hensyn til de som sykler og de som går. Byen er i endring og bussveien må tilpasses framtidige utbyggingsområder. Dette er faktorer som gjør planleggingen komplisert. I tillegg skal innbyggere og politikere bli hørte i planprosessen, sier Thise.

Tar grep

Flere delprosjekt blir nå slått sammen for å effektivisere arbeidet slik at tallet på delprosjekt reduseres fra 26 til 22.

– Vi har også et svært godt og effektivt samarbeid med fylkeskommunen og kommunene på Nord-Jæren for å sikre kvalitet og framdrift, sier Thise.

Den oppdaterte framdriftsplanen blir lagt fram for styringsgruppa i Bypakke Nord-Jæren på mandag.

Statens vegvesen betegner den nye framdriftsplanen som «en svært ambisiøs tidsplan», til tross for forsinkelsen på to år.

– Dersom vi må gjøre nye utredninger eller ta hensyn til nye faktorer blir busveien ytterligere forsinket, sier Thise.

Bussveien er det største prosjeket i Bypakke Nord-Jæren. Over 90 prosent av den 50 kilometer lange bussveien skal gå i eget bussfelt, uhindret av annen trafikk.