Avinor søker bomfritak

Avinors tjenestebiler må betale bompenger for kjøring mellom egne arealer på Stavanger lufthavn Sola.

– Det er ikke mange med denne problemstillingen, og vi mener derfor at det bør gjøres et unntak for enkelte av våre tjenestebiler, sier fungerende lufthavnsdirektør Morten Wathne ved Stavanger lufthavn Sola, til RA.

Avinor har søkt Statens vegvesen om bompengefritak for kjøring mellom egne arealer innenfor flyplassen på Sola. Til sammen gjelder søknaden for ni biler.

 Når de nye bomringene på Nord-Jæren iverksettes 1. oktober blir nemlig flyplassen «delt» av den nye bomstasjonen, som er plassert på riksvei 507 ved den nordre innkjørselen til lufthavnen. «Det medfører at biler som kjører her for å drifte lufthavnen må gjennom bomringen for hver gang de skal mellom driftsbygg og terminaler. For å kunne drifte lufthavn må alle våre biler passere bommen flere ganger til dagen, både i og utenom rushtiden», heter det i søknaden fra Avinor til Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Ber om bomfritak for hele menigheten (RA+)

– Utilsiktet kostnad

Ifølge Avinor må de aktuelle tjenestebilene passere bommen mer enn 75 ganger hver måned, noe som utgjør et årlig beløp på over 152.000 kroner.

«Vi er innforstått med at plasseringer er gjort av hensyn til beboere i nordlige ende av Nordsjøvegen, men mener det er uheldig at man ender med en stor årlig, utilsiktet kostnad for Avinor for at vi skal kunne skjøtte vårt samfunnsoppdrag innenfor vår egen eiendom», skriver de i søknaden.

LES OGSÅ: Droppet egen bil i ett år – slik gikk det

Ikke avvisende

I dag er det kun utvalgte grupper som får fritak fra de nye bomringene på Nord-Jæren. Det innebærer blant annet motorsykler, mopeder, kjøretøy i begravelsesfølge, kollektivtransport i rute, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede. Se fullstendig oversikt nederst i saken.

Statens vegvesen er imidlertid ikke kategorisk avvisende til Avinors søknad, som de foreløpig ikke har behandlet.

– Generelt blir søknadene vurdert ut fra om de er i tråd med takstretningslinjer og gjeldende praksis, sier Tina Jacobsen, rådgiver i Statens vegvesen region vest, til RA.
De har til nå mottatt fire søknader fra personer som søker fritak utenom de fastsatte kategoriene. Samtlige gjelder traktorer. Foreløpig er det gitt fritak til traktorer der bomstasjoner deler gårdsbruk i to, opplyser hun.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen fikk 221 brosjyrer om Bymiljøpakken i retur

Gis ikke fritak

Det er Vegdirektoratet som fatter endelige vedtak. Fordi de ikke har mottatt søknaden fra Avinor ennå, svarer de på generelt grunnlag:

– Det er mange bedrifter og offentlige etater som har eiendommer og arbeidsplasser med ulik adresse, så dersom det er spørsmål om fritak for passering av bomstasjoner for å komme til ulike adresser som en virksomhet eier, så gis det ikke fritak for slikt, sier Dagrun Husum, pressevakt i Statens vegvesen Vegdirektoratet, til RA. Hun opplyser at Samferdselsdepartementet ellers er opptatt av å forenkle takst- og rabattsystemene i bompengeordningene.

– Å innvilge fritak for stadig flere grupper vil bidra til å øke kompleksiteten i systemet.

LES OGSÅ: – Gruppen risikerer å ende opp som en tom protest (RA+)

Unntak fra regelen

Følgende grupper er fritatt for betaling i bomstasjonene:

• Passasjerer i alle typer kjøretøy

• Gående og syklende

• Kjøretøy som i vognkortet betegnes som motorsykler og mopeder og ATV registrert som firehjuls motorsykkel.

• Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen jobber på bomveier (unntatt bomringer)*

• Kjøretøy i merket begravelsesfølge

• Kollektivtransport i rute*

• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

• Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet*

• Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet*

• Forflytningshemmende* (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Kjøretøygrupper merket med * må ha en gyldig AutoPASS-avtale og brikke i kjøretøyet for å få fritak. Fritaket må dokumenteres.

Kilde: Ferde AS

LES OGSÅ: Mellom 600 og 800 personer demonstrerte mot bomringene (RA+)