Fylkeskommunen fikk 221 brosjyrer om Bymiljøpakken i retur

I Bymiljøpakken prøver de å nå ut med positive sider om de nye bomringene med nøktern informasjon. Den nye brosjyren om bomringene falt imidlertid i dårlig jord hos bompengemotstandere.

– De fleste brevene her er adressert fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, sier Elisabeth Huse, kommunikasjonssjef i Rogaland fylkeskommune, til RA.

På kontoret hennes denne fredagen ligger en stabel med informasjonsbrosjyrer om Bymiljøpakken som nylig ble sendt ut til husstandene på Nord-Jæren. I heftene er det trykket nøktern informasjon om de nye bomringene som iverksettes på Nord-Jæren fra 1. oktober. Men brosjyrene i akkurat denne bunken er langt ifra nedtonet, og det skyldes bompengemotstandere. «Nok er nok» står det med håndskrift over flere av heftene. De to siste ukene har bomaksjonister returnert 221 brosjyrer til fylkeskommunen i protest mot den kommende bompengeinnkrevingen.

– Det er jo et uttrykk for engasjement, kommenter Huse.

LES OGSÅ: 400.000 underskrifter mot bompenger

Beskjedent budsjett

Kommunikasjon til innbyggerne står sentralt hos sekretariatet i Bymiljøpakken når det nå nærmer seg oppstart av iverksettelsen av de nye bomringene.

– Vi ser at det er en del misforståelser og feil tall som verserer der ute, sier Stine Haave Åsland, til RA. Hun leder det administrative arbeidet med Bymiljøpakken, og har en tilsynelatende umulig oppgave: Midt i det massive bomopprøret på Nord-Jæren skal hun forsøke å kommunisere fordelene ved bompengebetaling.
 Til sammen 25,3 milliarder kroner skal innbyggerne avkreves i bommene som skal stå til og med 2033. Pengene skal finansiere den såkalte Bymiljøpakken, som innebærer bygging av en rekke nye veiprosjekter for bil, buss og sykkel.

– Målet er at alle innbyggerne får informasjonen de trenger om bompenger, om hva Bymiljøpakken er og hva blir pengene brukt til, sier Åsland.

For to uker siden ble de nevnte brosjyrene om Bymiljøpakken sendt ut til nærmere 140.000 husstander på Nord-Jæren. Siden august har en reklamefilm rullet på kino. Også i aviser og på nett reklameres det i disse dager for pakken. 

For å nå ut med budskapet har sekretariatet i Bymiljøpakken satt av det Åsland omtaler som et beskjedent kommunikasjonsbudsjett. Det er helt bevisst. Regningen på 3, 5 millioner kroner er det nemlig bompengebetalerne som tar. Pengene skal blant annet dekke kostnadene til ett årsverk til kommunikasjonsrådgiver, ny nettside, profilering og annonsering.

Stine Haave Åsland er sekretariatsleder i Bymiljøpakken og skal opplyse folk om de nye bomringene.
Foto: Caroline Teinum Gilje
Stine Haave Åsland er sekretariatsleder i Bymiljøpakken og skal opplyse folk om de nye bomringene. FOTO: CAROLINE T. GILJE

LES OGSÅ: – Lover ikke mindre bompenger i Stavanger og Sandnes

Overrasket

I selve markedsføringen av Bymiljøpakken er sekretariatslederen opptatt av at språket skal være nøkternt og faktaorientert.

– Noen blir positivt overrasket når vi klarer opp i misforståelser. Men det er klart at det er utfordrende å få fram alle de gode prosjektene som ligger i pakken. Bomringene påvirker folks hverdag. Vi håper at folk blir mer positive til å betale når de begynner å se konkrete resultater av Bymiljøpakken. Det er erfaringen fra andre store byer, sier Åsland.

Førsteamanuensis ved BI i Stavanger, Morten Høie Abrahamsen, er ikke i tvil om at markedsførerne til bymiljøpakken har en kommunikasjonsutfordring.

– Å finansiere bedre veier og mindre bilisme er en vanskelig sak å selge, selv om man argumenterer med fordeler for brukerne. For her oppleves ingen umiddelbare opplagte fordeler. Å kommunisere en flott bussvei til noen som er avhengig av bil og som må betale for å levere to barn i barnehagen, er ikke så enkelt.

Burde startet tidligere

Noe av sinnet kunne vært dempet dersom den pågående markedsføringen hadde startet tidligere, tror han.

– Da kunne man ha kommet folkeopprøret i forkjøpet og bygd opp med saklig og god informasjon. Nå framstår det som om politikerne ble tatt på sengen av det voldsomme engasjementet.

Sekretariatsleder i Bymiljøpakken, Stine Haave Åsland, påpeker at de lenge før opprøret har informert om Bymiljøpakken, blant annet gjennom en egen nettside.

Gjennom hele 2018 har de dessuten hatt en Facebook-side med informasjon.

–Vi har også kommunisert gjennom mediene.

At de først den siste tiden har gått bredt ut med markedsføring skyldes en rekke forhold, blant annet fastsettingen av endelige bomtakster, opplyser hun.

LES OGSÅ: – Gruppen risikerer å ende opp som en tom protest (RA+)

– Ikke nytt

Sigurd Sjursen er leder av aksjonsgruppen «Bomfritt Jæren – NOK er NOK», som snart nærmer seg 70.000 medlemmer på Facebook. Han tror at tidspunktet for markedsføringen uansett ikke ville ha dempet bompengemotstanden.

– Sekretariatet kan markedsføre Bymiljøpakken til de blir blåe, uten at det har noen betydning. Utgiftene til folk kommer uansett hvor mye man informerer, sier han til RA.

Selv tror han at de fleste har fått med seg informasjonen om Bymiljøpakken som markedsføres i disse dager.

– Ingenting av det som er blitt framlagt i brosjyrer eller på nett er ny informasjon. I stedet oppfatter folk dette som et hån av bilistene sine penger. Med de nye bomringene må man betale 16.000 kroner i året bare for å komme seg til og fra jobb i rushtiden, og da er det ikke tatt høyde for at familien må passere bommer for å komme seg til fritidsaktiviteter og besøk hos venner og familie. Med summer som dette trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at et innhogg i lommeboken som Bymiljøpakken vil føre til, vil gjøre folk rasende, sier han.

Dette lurer folk på

Ifølge sekretariatsleder Stine Haave Åsland er dette noen av de mest stilte spørsmålene fra publikum om de nye bomringene. Under følger også svarene de gir dem: 

LES OGSÅ: Flertall i Sandnes kommune for utsettelse av bomringen

Hvorfor er bomstasjonene plassert akkurat på denne måten?

· De ligger der det er – eller vil bli – et godt alternativ til transport med personbil

· Til og fra disse områdene bygger Bymiljøpakken gode kollektiv- og sykkelforbindelser som for eksempel Bussveien og Sykkelstamvegen

· Det er også bomstasjoner på hovedveier som skal bygges ut

LES OGSÅ: Sp tror det fortsatt er mulig å utsette bomringen  

Hvordan betaler jeg i bomringene?

· Du betaler bompenger bare når du kjører inn i en bomring

· Du betaler ikke ut av ringen(e)!

· Du kan kjøre gjennom så mange ringer du vil i løpet av en time – på grunn av timesregelen betaler du bare for passeringen som først belastes avtalen, dersom du har flere passeringer innenfor en time

· Mellom Stavanger og Randaberg er det tre bomstasjoner (Kvernevikveien, Randabergveien, Finnestadgeilen). Her betaler du på vei fra Randaberg til Stavanger. Du betaler ikke på vei til Randaberg

Eksempel: Du kjører til jobb fra Stavanger til Forus. Da betaler du bare en gang inn til Forus. Dersom du ikke bor inni en ring, eller må gjennom en annen ring på vei hjem, betaler du ikke på vei hjem.

LES OGSÅ: Regjeringen åpner for å utsette bomringen – ordførerne sier nei

Hva er takstene for å kjøre gjennom de nye bomstasjonene?

· Du må betale bompenger hver dag

· Det er ulike takster i og utenfor rushtiden

· Rushtid gjelder bare på hverdager mellom klokken 07.00 og 09.00 samt 15.00 og 17.00

· Merk at du med AutoPASS-brikke får 20 prosent rabatt på hver enkelt passering

Takstgruppe 1 (lette kjøretøy):

Utenfor rush: 22 kroner / med bombrikke 17,6 kroner
I rush, hverdager klokken 7 til 9 og 15-17: 44 kroner / med bombrikke 35,2 kroner

Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy):

Utenfor rush: 55 kroner

I rush, hverdager klokken 7-9 og 15-17: 110 kroner
 
LES OGSÅ: Bomaksjonistene skifter navn

Er det rabatter, passeringstak og timesregel i Bymiljøpakken?

· Kjøretøy i takstgruppe 1 (vanlig personbil/under 3500 kilo) får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale

· Tunge kjøretøy over 3500 kilo får ikke rabatt

· Alle kjøretøy får passeringstak på 75 betalte passeringer per måned

· Timesregel gjelder også mellom bomringene og bomstasjonen i Hundvågtunnelen som en del av Ryfast

Obs! Alle lette kjøretøy må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få rabatt, passeringstak og timesregel.

LES OGSÅ: Alternativet til bompenger