20 nye studieplasser på UiS

Kunnskapsdepartementet gir 20 nye seter til datainteresserte studenter.

Fem av studieplassene blir tilgjengelige for UiS allerede til høsten. Deretter kommer det fem nye plasser i året fram til 2022, altså til sammen 20 nye studieplasser over fire år. Dette kommer fram i en pressemelding fra UiS.  

Jan Erik Søndeland (V) og Sissel Knutsen Hegdal (H) representerte regjeringspartiene på UiS-besøk mandag, i forbindelse med tildelingen. 

– Regjeringen er særs opptatt av digitalisering, og det er flott om vi kan få flere IT-studenter til Stavanger. Dette er svært etterspurt kompetanse i næringslivet så en styrking av studietilbudene vil gi oss et enda bedre utgangspunkt for å utvikle morgendagens arbeidsplasser, sier Søndeland.

Knutsen Hegdal legger til at nettopp IKT-plasser svarer på behov i samfunnet, men også på ønske fre universitetene selv.

Populære studium

Prorektor Dag Husebø er takknemlig for økningen. 

– Vi takker for at regjeringen satser videre på IKT-området. Dette er populære og viktige studium på UiS og jeg tror vi vil se sterk vekst i behovet framover, sier Husebø.

Det er for tidlig å si hvordan de nye plassene blir fordelt. Universitetet har om lag 150 datarelaterte opptaksplasser til tre- eller femårige studium via Samordna opptak. I tillegg er det om lag 100 opptaksplasser på toårige masterprogram. 

Store data

Plassene er spredt på en rekke studium, blant annet flere nyvinninger som har kommet de siste årene. UiS har for eksempel et nytt studieprogram i Data Science, som går ut på hvordan en kan hente ut nyttig informasjon fra store datamengder med hjelp av kunstig intelligens. 

En annen nyhet er Computational Engineering, som handler om å kunne modellere fysiske systemer og bruke simulering og modellering til støtte for avgjørelser i ulike situasjoner, ikke minst innenfor ingeniørfag.

Studentene nyter godt av helt nye og spesielt tilrettelagde arbeids- og grupperom, som politikerne fikk se under besøket. 

120 plassar nasjonalt

UiA, UiB og HiMolde får også nye plasser. Nasjonalt blir det dermed 30 studieplasser per år, 120 totalt. 
– God IKT-kompetanse til arbeidslivet er viktig for framtidig konkurranseevne og innovasjon. Nå kommer det 30 studieplassar til, og de går til institusjoner på Sør- og Vestlandet. De vil bidra til at privat og offentlig arbeidsliv i regionene får raskere og bedre tilgang på IKT-kompetanse, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.