1. mai-forslag for å avhjelpe underbemanning?

Av: Ivar Andreassen, Stavanger

Det er for tiden kolossalt som det klages over stor mangel på folk i offentlig sektor. Vi ser i aviser og TV og hører på radio at mangelen er stor. 

Alle har vi hørt om hvor mange sykepleiere og annet helsepersonell vi trenger. De som arbeider på sykehus, sykehjem og med hjemmesykepleie, springer seg helseløse fordi de er altfor få, og føler de får for liten tid til pasientene. Barnevernet er underbemannet og det er nærmest et under at landet vårt ikke svømmer over av mistilpassede barn og unge.Vi hører at skolene i Stavanger, ikke får folk nok til alle oppgavene de blir pålagt. Spesialundervisning og heving av kvaliteten på opplæringen generelt, blir spesielt nevnt. Med Nylund skole i spissen, nekter mange skoler å skrive under på 2019 budsjettet. Utdanningsforbundet støtter opp. De er glade for at Stavanger har en ytringskultur fra rådmann ned til den enkelte virksomhet, slik at manglene kommer frem fra alle nivå. 

MER DEBATT: Vil ha Ungdommens bydelsutvalg i Stavanger

Fastlegene overdynges av oppgaver og det er så stor avgang og liten rekruttering, at flere mener at hele ordningen er i fare.

Jordmødre er det skrikende mangel på fikk vi nettopp se på NRK. Fødende kvinner med lang tur til fødeklinikken, har krav på medfølgende jordmor, men jordmødre fins det visst ikke lenger nok av. Politiet er underbemannet mange steder, hvis de i det hele tatt fortsatt er der og ikke er nedlagt. De får stadig tidkrevende oppgaver på nye områder, som følge av internett og databølgen.. Domstolene har for få ansatte og saker ligger altfor lenge før de blir behandlet av rettsapparatet. 

Vi leser stadig at straffedømte får nedsatt dom på grunn av uforholdsmessig lang saksbehandling. Det hjelper sikkert på lengden av soningskøen, men det er ikke bra for rettstaten. Mange mener Forsvaret er sterkt redusert med for lite folk i Hæren. Sivilforsvaret får færre og færre folk. Noen stiller spørsmål om Norge i det hele tatt kan forsvare seg i den spente situasjonen vi på nytt opplever i verden. Flyvåpenet blir heldigvis sterkt oppgradert og vi får håpe at de har nok flygere klar etter hvert som de nye flyene kommer. Marinen klager ikke så mye på bemanningssituasjonen, men det kan jo henge sammen med at de har hatt andre ting å tenke på det siste året.

Det har i vinter vært reist mange spørsmål om trafikkfarlige, tunge kjøretøy på våre veier. Myndighetene må kontrollere mer sies det, men det krever mer folk det også. . På toppen av det hele, kommer den forventede eldrebølgen, som vil nå sin topp om ikke så lenge. Den kommer sannsynligvis til å gi store utfordringer på helse- og omsorgssiden. 

LEDER: Frp står bom fast

Listen er nesten endeløs av instanser som klager på for lite bemanning. Det omfatter mange offentlige tjenester som vi trenger i vår hverdag og forventer er gode. 

På denne bakgrunn, er det ganske utrolig at en av hovedparolene i 1. mai-toget i Stavanger var: «100 år med 8 timer er nok – vi vil ha 6-timers dag nå!» Er dette oppskriften på å vinne kommunevalget i Stavanger eller er det neste Stortingsvalg man har i tankene ? At SV, Rødt og MDG kan lokke godtroende velgere med urealistiske saker, det er vi vant til. Men at Ap og LO stiller seg bak 6-timers dag nå! , er eiendommelig og nokså uventet. 

Heldigvis for vårt lokale LO og Stavangerregionen, slo LO-ederen Hans Christian Gabrielsen fast at oljevirksometen ville være viktig del av næringslivet i Norge i mange, mange år. Det skader i alle fall ikke kommunevalget for venstresiden!

LES OGSÅ: Nye flyruter fra Stavanger