Roganytt

Solgte reker – gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Klubbavikå AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 106.530 kroner i skyldig merverdiavgift med mer.

Saksøkte opplyste i retten at selskapet i utgangspunktet var et eierselskap for et annet firma som har drevet med reker og krabbe, men at selskapet i 2022 ble brukt til omsetning av reker som ble solgt via et annet firma.

Klubbavikå AS har holdt til i Vormedalsvegen i Karmsund.

Ifølge styrelederen i firmaet misforsto han regelverket og har opplyst at han ikke kan betale beløpet nå i dag. Det ble også opplyst at samlet gjeld er kravet fra Skatteetaten, og at virksomheten er igangværende med lav drift knyttet til salg av reker og krabbe og ingen formelt ansatte.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøkte har erkjent å være insolvent. Det ble den 15.03.23 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 5. juli i år.


Mer fra Dagsavisen