Roganytt

Svindlet Nav etter at byggefirmaet han jobbet i gikk konkurs

Sørget for at han fikk utbetalt 125.396 kroner som han ikke hadde krav på.

Den 42 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

Våren 2020 gikk byggefirmaet der 42-åringen var ansatt konkurs. Han registrerte seg derfor som arbeidsledig hos Nav.

I perioden 08. juni 2020 til 10. oktober 2020, innleverte han så elektroniske meldekort til NAV og har i retten erkjent at han i den forbindelse unnlot å føre timer som var faktisk arbeidet samt ferie som var faktisk avviklet hos en ny arbeidsgiver.

Dette førte til at han fikk utbetalt 125.396 kroner som han ikke hadde krav på.

42-åringen har kun erkjent delvis erkjent skyld da han hevder at han i starten ikke var klar over at han måtte oppgi timer han arbeidet for den nye arbeidsgiveren.

«Retten har sett bort fra denne forklaringen om manglende forsett og mener det er hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte var klart over at alt faktisk arbeid skulle rapporteres til Nav», heter det i dommen.

Retten kom også til at han skulle dømmes for på ha oppgitt falsk forklaring til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 42-åringen har erkjent de faktiske forhold fra første stund, og at saken har blitt svært gammel uten at han kan lastes for dette.

Retten la også noe vekt på at han har betalt tilbake det aktuelle beløpet. Dermed ble straffen 30 timer samfunnsstraff og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.Mer fra Dagsavisen