– Vi ønsket oss flere fødsler til Gaustad

Klinikkleder i OUS, Terje Rootwelt, vedgår at intensivtilbudet til de 10.000 babyene som skal fødes på nye Aker sykehus blir mindre avansert enn dagens tilbud på Ullevål og Rikshospitalet.

 

– Ja, det stemmer. Likevel mener vi at tilbudet for mor og barn samlet sett blir bedre, sier Terje Rootwelt, professor i barnemedisin og klinikkleder ved Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Både Ullevål og Rikshospitalet har i dag såkalt nivå 3-tilbud for intensivbehandling av nyfødte. Det vil blant annet si at spesialister og utstyr står parat til å gi avansert respiratorbehandling, kjølebehandling, behandling av ustabile infeksjonsbarn og behandling av de aller minste premature.

Rootwelt bekrefter at nye Aker sykehus med nivå 2-intensiv (lokalsykehus) ikke vil ha samme mulighet for å gi de sykeste nyfødte like avansert hjelp.

Les også: Stadig tidligere hjemreise for mor og barn

Seleksjon

– Vi vil sikre et forsvarlig og godt tilbud til nyfødte som trenger vår hjelp på Aker ved å bygge opp en stor og robust nyfødtavdeling med barnelege til stede døgnet rundt. Et stort akuttmedisinsk tilbud med anestesi- og intensivleger for den voksne delen av befolkningen, vil også være tilgjengelig.

– I tillegg planlegger vi en rotasjon av leger mellom Rikshospitalet og Aker slik at alle skal ha mest mulig kompetanse og erfaring, sier Terje Rootwelt, som også påpeker at foreldrene får bedre mulighet til å være sammen med sitt syke barn i det nye OUS.

Når det gjelder behandling av premature mener Rootwelt dette langt på vei vil løses i forkant av fødsel:

– Seleksjon vil gjøre at risikofødsler henvises til Gaustad. Vårt ønske er at premature yngre enn 32-34 uker automatisk skal skje her, understreker Rootwelt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Faglig uro

Dagsavisen skrev mandag at det er knyttet stor faglig bekymring til planene for føde- og nyfødttilbudet i fremtidens OUS. Foreløpige planer i Helse Sør-Øst legger opp til en deling av fødetilbudet mellom Aker og det nye sykehuset på Gaustad, der Aker er estimert å ta imot 10.000 barn, mens sykehuset på Gaustad vil ha rundt 3.000 fødsler.

Dette skjer samtidig med at den mest avanserte avdelingen for nyfødtintensiv legges der de færreste fødslene skal skje - på Gaustad.

Det er også her all barnekirurgi, behandling av medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil vil foregå.

Det betyr at uventet alvorlig syke nyfødte, som ikke kan behandles på nyfødtavdelingen på Aker, må transporteres til Gaustad.

Flere medisinske eksperter advarte tidligere denne uka mot å utsette de mest sårbare nyfødte for en slik tilleggsrisiko som i verste fall kan true barnets liv og helse.

En av dem var Morten Breindahl, klinikksjef ved Rikshospitalet i København, som inntil nylig hadde ansvaret for transport av premature barn og behandling av de tidligst fødte ved Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Jeg er ikke i tvil om at det er utrolig viktig at all nyfødtmedisin lokaliseres på ett sted. Dette er et høyspesialisert område hvor det er svært viktig at kompetansen er samlet og tilgjengelig slik at man kan gi den beste behandlingen når det behøves, uttalte Breindahl.

Rootwelt understreker på sin side at OUS vil ha et godt transporttilbud til disse barna døgnet rundt.

Under styremøte i OUS 6. desember ble det fra flere av styrerepresentantenes side protokollført en betydelig uro: «Det er faglig bekymring knyttet til at all aktivitet innen kvinne-barn og nyfødtmedisin ikke samlokaliseres.» heter det i dokumentet Dagsavisen har fått tilgang til.

Les også: Dette bekymrer fagfolkene på nyfødtmedisin

– Må tilpasses

Klinikkleder Terje Rootwelt medgir at også han helst hadde sett en annen løsning:

– Vi ønsket oss flere fødsler til Gaustad, men skal uansett sikre alle nyfødte et trygt tilbud, sier han.

– Bør ikke et nytt storsykehus i Norges hovedstad ha litt høyere ambisjoner?

– Jo da, men det er også et spørsmål om hva man har plass til og fordeling av oppgaver. Det har vært en prioritering å samle regionsykehusfunksjonene på ett sted.

– Ser OUS-ledelsen bort fra de erfaringene man har gjort med delt føde- og nyfødttilbud i våre naboland?

– Fra et nyfødt og barnemedisinsk synspunkt ønsket vi å ha alt samlet på ett sted. Men jeg skjønner at dette må tilpasses det samlede sykehustilbudet, svarer Terje Rootwelt, professor i barnemedisin og klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken ved OUS.

Ifølge medisinsk direktør i OUS, Einar S. Hysing, er den døra stengt.

På konkret spørsmål om det kan være aktuelt å gjenåpne muligheten for å samle alt på ett sted, svarer han:

– Nei.

Les også: – Helseministeren må på banen

 

Status for nyfødtintensiv

• Dagens nyfødtintensiv ved Ullevål

Ullevål har 27 sengeplasser for nyfødte i ganske gode lokaler, men uten plass til innkvartering av foreldre sammen med barnet. Tilbudet har ikke barnekirurgi og behandler ikke medfødte misdannelser og medfødt alvorlig hjertefeil.

Ullevål driver ellers all intensivbehandling av nyfødte, inkludert avansert respiratorbehandling, kjølebehandling, behandling av ustabile infeksjonsbarn og også behandling av de aller minste.

Tilbudet er lokalisert sammen med barneintensiv og annen behandling av sykdom hos barn.

De siste årene har mesteparten av barnekirurgien ved Ullevål blitt flyttet til Rikshospitalet, noe som allerede har gitt bekymring. Rundt 7.000 fødsler per år.

• Dagens nyfødtintensiv ved Rikshospitalet (RH)

RH har 20 plasser i svært trange lokaler med svært lite plass til foreldre og uten plass til innkvartering av foreldre sammen med barnet.

All intensivbehandling av nyfødte som ved Ullevål, men inkludert barnekirurgi, medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil.

Beliggende sammen med barneintensiv og annen behandling av sykdom hos barn. Ca 2500 fødsler årlig.

Problemer med kapasiteten. Ullevål behandler derfor flere små premature og nyfødte etter oksygenmangel ved fødsel enn hva man gjør på RH.

• Nye planer for Aker sykehus

Aker planlegger 17–20 plasser inkludert innkvartering av foreldre. Ingen fullverdig intensivbehandling/respiratorbehandling. Bare enkel spiseproblematikk eller lette oksygenbehov. Enkle, ukompliserte infeksjoner. Alle barn med alvorlig oksygenmangel ved fødsel, alvorlige infeksjoner, behov for respirator eller med ustabil sirkulasjon vil måtte transporteres til Gaustad. Uoppdagede medfødte hjertefeil eller behov for kirurgisk behandling vil også føre til at barnet må flyttes.

Ingen annen behandling av sykdom hos barn. Cirka 10.000 fødsler årlig.

• Planer for det nye sykehuset på Gaustad

Gaustad planlegges med cirka 45 sengeplasser på nyfødtintensiv, inkludert innkvartering av foreldre. All intensivbehandling av nyfødte inkludert barnekirurgi, medfødte misdannelser og medfødte hjertefeil.

Lokaliseres sammen med barneintensiv og annen behandling av sykdom hos barn. Cirka 3.000 fødsler årlig, inkludert alle «risikofødsler».

I Stockholm har man en modell som ligner på «Aker-modellen» på Danderyd: Nyfødt uten annen barneavdeling. Dette er nå foreslått endret fordi det ikke fungerer. Fagfolk der advarer sterkt mot å ha nyfødtavdeling uten tilknytning til generell barneavdeling.

Kilde: Tor Einar Calisch, overlege Nyfødtintensiv og  klinikktillitsvalgt ved Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken OUS