Mange nordmenn vet ikke at stekeformer skal sorteres med glass- og metallavfall. Bare husk å skylle eller tørke ut av formen først.

Steike dårlig form

Det hersker full forvirring i norske hjem om hvordan aluminiumsformer skal kildesorteres. Ti millioner av dem havner rett i søpla.

 

Bare tre av ti nordmenn kildesorterer stekeformen korrekt i dag, viser en landsdekkende måling TNS Gallup har gjort for Grønt Punkt Norge. Halvparten kaster i stedet formen i restavfallet som går til forbrenning, viser målingen. To av ti oppgir at de ikke kjøper produkter som kommer med stekeformer.

Les også: Stortingsplast på avveie

Oslo verst

Og det er i Oslo folk er verst. Her blir bare 16 prosent av stekeformene kildesortert riktig.

– Stekeformer av aluminium leveres inn i kommunens returordning for metallemballasje, såframt de ikke er tilgriset av matrester. Er de tilgriset, bør de skylles ut av før de sorteres. Så enkelt er det altså, sier Bjarte Grostøl.

Han er styreleder i Norsk Metallgjenvinning, selskapet som drifter returordningen for metallemballasje i Norge.

Stekeformer skal altså kildesorters sammen med glass og annet metall.

– I Europa i dag er det bare Norge som samler metall og glass i samme konteiner. Noe som ikke er naturlig. Men i framtida vil nok glass og metall kildesorters separat, sier Grostøl til Dagsavisen.

– En tredjedel blir kildesortert riktig. Men vi vil gjerne ha alt tilbake. Alt som havner i forbrenningsovnene blir brent, og kommer ikke til nytte igjen, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Felger

Noe av det som blir kildesortert riktig, kommer tilbake som for eksempel aluminiumsfelger på biler.

– Årlig forbruker vi om lag 19 millioner store stekeformer og 51 millioner mindre aluminiumsformer, som leverpostei og kattemat. Til sammen utgjør dette om lag 670 tonn emballasje, forteller Grostøl.

Han påpeker at nordmenn jevnt over er flinke og samvittighetsfulle når det kommer til avfallssortering.

– Over ni av ti nordmenn oppgir at de kildesorterer metallemballasje, så vi vet at viljen til å være miljøvennlig er der. Konklusjonen må derfor være at det skorter på kunnskapen om gjenvinning av stekeformer. Dermed går mye verdifull aluminium i restavfallet og til spille, fortsetter Grostøl.

Målingen til TNS avdekker et klart aldersskille når det gjelder kildesorteringskunnskaper.

Mens hele 43 prosent av de over 60 år legger stekeformene i metallinnsamlingen, er det bare 14 prosent av personer under 30 år som kildesorterer dette avfallet riktig.

– Vi pleier å si at gode miljøkunnskaper og respekt for naturen har en naturlig plass i barneoppdragelsen. Tallene viser at det er en god del yngre mennesker som med fordel kunne lære litt av foreldrene og besteforeldrene sine når det kommer til kildesortering og gjenvinning, sier Grostøl.

Les også: Hver 8. handlepose går i søpla