Slik vil det nye sykehuset på Gaustad bli seende ut (1. etappe).

Slik blir sykehustilbudet i Oslo

– Det blir ikke et gigantsykehus på Gaustad, understreker sjefen i Helse Sør-Øst.

 

Oslo skal få tre sykehus med hver sin klare profil:

* Et stort lokalsykehus på Aker.

* Et spesialisert kreftsykehus på Montebello.

* Et samlet og komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad.

Det vedtok styret i Helse Sør-Øst under sitt møte på Hamar torsdag. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus var svært opptatt av å understreke at det ikke skal bygges noe «gigantsykehus» på Gaustad.

– Campus Oslo er forlatt. Vi skal ikke samle alt på ett sted, vi skal ha flere lokalisasjoner og vi skal ikke lage for store sykehus, sa hun til styret.

Rikshospitalet har i dag et areal på rundt 220.000 kvadratmeter. Det nye sykehuset vil tilføre 87.000 kvadrat ekstra i første trinn. Dermed vil sykehuset ifølge Lofthus bli på størrelse med Haukeland i Bergen.

Les også: Prioriterer Aker storbysykehus i Oslo

Stor risiko

– Vi vil starte slik at man kan flytte ut der pasienter og ansatte har de dårligste forholdene i dag. Framdriften må tilpasses kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus og det økonomiske handlingsrommet, understreket hun.

Oslo universitetssykehus har utredet en utbygging og oppgradering av Ullevål. Det ble forkastet fordi risikoen i byggeperioden ville bli for stor, og det ville tatt for lang tid. Helse Sør-Øst ser for seg en gradvis avvikling av Ullevål.

– Vi vil fortsatt ha pasientbehandling i mange år på Ullevål. Både barn, kreft og øye, som holder til i bygg av god standard, vil bli værende i lang tid, sa Lofthus.

Styremedlem Svein Øverland var opptatt av at Ullevål ikke må selges før kapasiteten er bygget opp de andre stedene. De tre ansattrepresentantene i styret fremmet en protokolltilførsel om dimensjoneringen av det nye sykehustilbudet i Oslo. De mener det er for ambisiøst å legge 90 prosent sengebelegg til grunn, noe som kan føre til korridorpasienter i perioder med stor pågang.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Overføres til Aker

– Basert på erfaringer fra Ahus og Østfold, ønsker vi å legge en utnyttelsesgrad på 85 prosent og ordinære åpningstider til grunn, sa Kirsten Brubakk.

Hun gjorde det klart at det ikke var noen enkel sak å behandle. Oslo universitetssykehus anslår at den planlagte utbyggingen vil koste 36 milliarder kroner, og foretaket er blant dem som styret i Helse Sør-Øst er mest bekymret for når det gjelder økonomi.

Styret behandlet også en sak om kapasitetsproblemene i Oslo og Akershus. Ahus har for mange pasienter i sitt opptaksområde i forhold til den anbefalte grensen på 500.000. Helse Sør-Øst ser derfor for seg å overføre innbyggerne først i Alna, så i Grorud og Stovner til nye Aker sykehus når det står klart. Befolkningen i Vestby skal få Østfold som sitt nye lokalsykehus.

– Vi kan ikke si når dette skal skje, men vi legger nå en plan både for mellomperioden og på lang sikt, sa Lofthus.

Les også: Vedtok å bygge to gigantsykehus