Slik kan et nytt gigantsykehus på Gaustad bli seende ut om en del år. Øverst til venstre nåværende Rikshospiltalet. ILLUSTRASJON: Oslo universitetssykehus/Nordic - Office of Arcitecture

Vedtok å bygge to gigantsykehus

Styret i Oslo universitetssykehus (OUS) vedtok i dag å bygge to gigantsykehus på Aker og Gaustad for 38 milliarder kroner.

Det nåværende Ullevål sykehus kan bli til flere tusen nye boliger, mens ny storbylegevakt kan bli lagt til Aker.

Etter at planene om Campus Oslo til 40 milliarder kroner på Gaustad ble for dyrt å finansiere, ble planene først vraket, og senere redusert.

LES OGSÅ: - Gjenreis Aker som lokalsykehus

38 milliarder kroner

Billig blir det ikke å gi Oslos innbyggere et skikkelig og moderne sykehustilbud. Prislappen er satt til hele 38 milliarder kroner.

Etter innstilling fra sykehusdirektør Bjørn Erikstein, er dette fremtidsplanen:

  • Et komplett regionsykehus på Gaustad i Oslo, utbygging som vil strekke seg Rikshospitalet og mot forskningsparken. Dette sykehuset vil også bli lokalsykehus for flere bydeler i Oslo vest.
  • Aker sykehus, som ble vedtatt nedlagt i 2010, vil bli lokalsykehus for tre av de seks bydelene som nå ligger under Ullevål sykehus.
  • Radiumhospitalet vil fortsatt fungere som kreftsykehus, men dagens nedslitte lokaler vil bli erstatte med et nybygg.
  • Nå sendes planene fra OUS videre til Helse Sør Øst for videre utredning.

– Det vil ta lang tid før dette vil være en realitet. For Gaustads del kan man tenke seg rundt 2022-2026, sier styreleder i OUS, Stener Kvinnsland til Dagsavisen.

Det var ikke et enstemmig styre som sa ja til planene.

– Det er stor usikkerhet knyttet til utbygging på Gaustad, noe en ekstern kvalitetsikringsrapport viser. Derfor har ansattrepresentantene tatt til orde for å skrinlegge dette prosjektet, og heller gå for en mindre utbygging på Gaustad. Vi ønsker en delt løsning mellom Gaustad, Ullevål og Aker, sier styremedlem og ansattrepresentant Aasmund Magnus Bredeli til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Aker kan få storbylegevakt

Fornøyd

Arbeiderpartiets Jan Bøhler har i mange år kjempet for å beholde Aker sykehus som lokalsykehus, og han er nå veldig glad for at han var med å fikk stoppet planene om et salg av området.

– Jeg er veldig fornøyd at de har skjønt at et må være lokalsykehus på Aker. Det er et stort område med mye ledige arealer, og med gode muligheter for å bygge ut et stort moderne, lokalsykehus, sier Jan Bøhler til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Storbylegevakt

Bøhler er også opptatt at de allerede nå begynner å oppgravde Aker som lokalsykehus for de bydelene som i dag tilhører et sprengt Ahus.

– Det er dette som haster mest, slik at man begynner på Aker, og deretter tar den mer kostbare og kompliserte Gaustadutbyggingen etterpå, sier han.

Bøhler har også stor tro på at en ny storbylegevakt, som lenge har vært planlagt lagt til Ullevål, legges til Aker.

– En intern utredning viser at Aker er det mest aktuelle området, sier Bøhler, som er mer skeptisk til å selge Ullevål til boligformål.

– Uansett vil det være sykehus på Ullevål i 20 år til. her er det viktig å skynde seg langsomt, sier Bøhler, og understreker hvor viktig at ikke Aker ble solgt, sier han.

– Min bekymring er at vedlikeholdet på Ullevål blir forsømt, når man vet at det skal legges ned om noen år, sier han.

– Vi har ikke noe imot at storbylegevakta legges til Aker, men det er noe Oslo kommune må ta stilling til. Når det gjelder vedlikeholdet av Ullevål fram mot et nytt sykehus på Gaustad, blir dette en økonomisk avveining. Hvor mye penger vi skal bruke på vedlikehold fram til et nytt sykehus er klart, sier styrelederen, som også er åpen for en diskusjon om hva som skal stå klart først, Aker eller Gaustad.

– Dette er en problemstilling som fortjener oppmerksomhet, sier Stener Kvinnsland.

LES OGSÅ: Vil ha tilbake Aker som lokalsykehus