Byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), har lagt planer for hvordan Oslo skal bli en skikkelig sykkelby.

Satser på sykkel

Syklistene har sagt hvor de ønsker seg nye sykkelveier, og fram til 2025 skal det bygges minimum 100 km ny sykkelvei i Oslo.

 

Bymiljøetaten i Oslo (BYM) har hatt en egen app, hvor syklistene kan legge inn de rutene de bruker mest.

– På bakgrunn av alle disse, har vi laget planen for hvor vi skal bygge nye sykkelveier, sier byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

Sykkelby

Forrige torsdag ble plan for sykkelveinettet behandlet av byrådet. Saken skal videre til bystyret nå i våres for endelig vedtak.

– Planen viser hvordan Oslo skal bli en sykkelby, der alle som har lyst skal kunne sykle, enten man er åtte eller åtti. Den skal ligge til grunn for all planlegging og utbygging i Oslo. På den måten sikrer vi at vi får med oss syklistenes behov når vi bygger ut byen vår, sier Lan Marie Berg (MDG).

Hun har sett til byer som København og Amsterdam, hvor det er godt tilrettelagt for syklister, og som har et godt utbygd sykkelnett.

– Vi har dratt nytte av deres erfaringer, men planen er også basert på syklistene i Oslo sine ønsker og faglige vurderinger, sier hun videre.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

530 kilometer

Målet i den nye planen er rundt 100 km med ny sykkeltilrettelegging i perioden 2015-2025, og ytterligere 250 km etter det. Den nye planen erstatter en snart 20 år gammel plan («Plan for hovedsykkelveinettet» fra 1999), og omfanget av sykkelveiplaner økes dermed fra 180 kilometer til cirka 530 kilometer.

– Planen sier at 530 km av Oslos gater og veier bør være tilrettelagt for sykling, og at 100 km er prioritert for utbygging av Bymiljøetaten og Statens vegvesen fram mot 2025, sier byråden.

Finansieringen av sykkelplanene deles cirka 70/30 kommune/stat, og er lagt inn i Oslopakke 3.

– Mange opplever Oslo som en utrygg sykkelby. I Oslo må vi gjøre det trinnvis, hvor vi i første omgang legger til rette for syklister, som med egne merkede felt som vi nå har flere steder i byen. Vi skal lage en bedre infrastruktur for syklister, sier byråden.

Les også: Her stanser politiet Francesco

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Oslo skal få et "edderkoppnett" av sykkelveier og tilrettelagte strekninger for syklister i blandet trafikk.

– Bare begynnelsen

– Nå legger vi grunnlaget for sykkelutbygginga for mange år framover. Vi bygger allerede ut sykkelvei som aldri før, men det er jo bare begynnelsen, sier Lan Marie Berg.

Oslo kommunes mål er en sykkelandel på 25 prosent innen 2025. Det betyr cirka en dobling av dagens sykkelandel Nå skal det bygges mange flere sykkeltraseer i både indre og ytre by.

I perioden 2005–2015 bygget Oslo kommune i gjennomsnitt 1,5 km med sykkelvei per år, mens målet for 2018 er å bygge ytterligere 15 kilometer, og totalt 60 km i løpet av inneværende bystyreperiode.

– I fjor slo vi kilometer-rekorden fra 2016, og fikk på plass 10 km med sykkeltilrettelegging, sier Lan Marie Berg.

Les også: Veihjelp for el-sykler