Politikk

Mistillit: Dette betyr skandalen for Lans politiske framtid

Rødt la tirsdag fram sin avgjørelse om Lan Marie Bergs framtid som byråd. De anmoder Lan Marie Berg om å trekke seg og konkluderer med mistillit.

Parti etter parti sluttet seg til mistillitsforslaget. Dermed var det var stor spenning knytta til hva Rødt skulle legge fram utenfor Rådhuset tirsdag.

Onsdag skal mistillitsspørsmålet etter planen opp i bystyremøtet.

– Det er ikke opp til en byråd å bestemme hvilken informasjon de folkevalgte skal få, sa Rødts Eivor Evenrud til pressen, da hun understreket at Rødt mener Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten.

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, er lettet over at Rødt landet på samme beslutning og står opp for den parlamentariske modellen.

– Når vi kun får tre uker på oss til å vurdere saken, blir det en antydning fra byråden om at hennes løsning er det eneste alternativet. Sånn kan vi ikke ha det i den største investeringssaken i Oslo kommunes historie, sier Rygg.

Anne Haabeth Rygg, leder av Oslo Høyres bystyregruppe.

Kan bruke saken mot henne

Bakgrunnen for saken er Oslos nye reservevannløsning. Den anslås å koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått. Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

– Hvis hun ikke hadde hatt den rikspolitiske karrieren, så ville jo utfallet av dette mistillitsforslaget vært mye viktigere. Men hun kommer trolig inn på Stortinget til høsten, og kommer til å forsvinne fra Oslo-politikken uansett, sier statsviter Jo Saglie.

Saglie har forsket på lokaldemokrati og velgeres tillit til politikere. Selv om han mener at utfallet av denne saken ikke vil ha veldig stor innvirkning på Bergs karriere, peker han på at saken likevel kan bli trukket fram i valgkampen.

– Hennes politiske motstandere kan bruke denne saken mot henne i valgkampen. Men hva denne saken vil si for velgerne, avhenger av om de i utgangspunktet støtter MDG, eller er motstandere av politikken. Dersom de allerede er støttespillere av Lan Marie Berg og føler at hun er blitt urettferdig behandla av opposisjonen og mediene, kan denne saken styrke støtten til henne, sier Saglie.

Neppe positivt

Jo Saglie mener det er usikkert hva denne saken betyr for velgere som stiller seg mer nøytrale til Lan Marie Berg og MDG.

– Det er ikke sikkert denne saken vil ha veldig stor negativ påvirkning på dem, men det kan umulig være en positiv sak.

– Kan utfallet av denne saken påvirke velgernes tillit til Arbeiderpartiet, dersom byrådet må gå av?

Jeg tror nok det er viktigere for Arbeiderpartiet å beholde makta i Oslo enn det er å tenke på hvilke konsekvenser denne saken vil få for stortingsvalget. Velgerne kan tenkes å reagere på forskjellige måter hvis byrådet skulle gå av. Det er også uenigheter innad blant Arbeiderpartiets velgere om samarbeidet med MDG. Noen ønsker kanskje derfor at Ap skal kjempe for at MDG skal bli i byrådet, mens andre synes det er bedre at Ap fortsetter uten dem.

Lite sannsynlig

Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg er forberedt på å ta over makta dersom det er flertall for det, men mener det er lite sannsynlig.

– Det er dessverre fortsatt valgresultatet fra 2019 som gjelder, så vi håper at Berg trekker seg og at den ny byråd fra MDG trer inn, sier hun.

Tirsdag morgen skrev Lan Marie Berg en lang tekst på Facebook der hun fastholder at hun har håndtert saken riktig. «Hvorfor kan jeg ikke bare innrømme feil? Hvorfor kan jeg ikke bare gå? Det ærlige svaret er at jeg genuint mener jeg har håndtert saken på en god måte,» skriver byråden.

«Det jeg har gjort, er det som er jobben min: å sørge for at hver stein er snudd før jeg går til bystyret og ber om mer penger, og overlate til bystyret om de mener det er verdt prisen. All tid som er brukt i dette prosjektet de siste månedene har handlet om å forsøke å finne måter å unngå kostnadssprekk på,» skriver hun videre og avslutter med å si at mistillit mot henne ikke vil gjøre drikkevannforsyninga tryggere eller billigere.

Fakta om mistillit mot Lan Marie Berg

* Torsdag 20. mai legger Oslo kommer fram revidert budsjett. Der fremgår det at Oslos nye reservevannløsning, som bygges på Huseby i Oslo, vil koste 17,7 milliarder kroner – 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått.

* Opposisjonen går raskt ut med hard kritikk av milliardsprekken, som de omtaler som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. De reagerer imidlertid mest på at det tok for lang tid før Berg informerte bystyret om dette. Bystyret fikk først vite om budsjettsprekken 20. mai.

* Berg svarer på sin side at det ikke var mulig å vite at det ville bli en kostnadsøkning i markedet på det tidspunktet bystyret gjorde sin beslutning. Hun peker også på at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon i saken.

* Opposisjonen kaller Berg inn til høring 2. juni, for å få en redegjørelse for prosessen i saken. Samme dag som høringen varsler Frp mistillitsforslag mot Berg.

* Frps mistillitsforslag får støtte fra seks partier, og Rødt blir tungen på vektskålen.

* Tirsdag 15. juni ble det klart at Rødt støtter forslaget, og partiet ber også Berg trekke seg som byråd.

(NTB)

Mer fra Dagsavisen