Politikk

Grillet: Slik svarer Berg på anklagene som kan føre til mistillit

– Har jeg informert bystyret for seint? Jeg mener nei. Det svarer Lan Marie Berg etter trusselen om mistillit i kjølvannet av 5-milliarderssprekken i vannforsyningssaken.

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) ble grillet i en høring om milliardsprekken i vannforsyningssaken i bystyret onsdag.

– Jeg mener vi har håndtert kostnadsøkningen på en rask og grundig måte.

Slik åpnet byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) høringen om milliardsprekken i vannforsyningssaken onsdag.

Da revidert budsjett for Oslo kommune ble lagt fram 20. mai satte mange kaffen i halsen. Oslos største investeringsprosjekt noen sinne, ny reservevannforsyning, hadde sprukket med over 5 milliarder eller 40 prosent. Opposisjonen i bystyret krevde svar, og flere partier truet byråd Berg med mistillit.

Milliardsprekken i seg selv er alvorlig, men det flere i bystyret særlig har vært kritiske til er at de ikke hadde hørt en lyd om sprekken før den 20. mai. Dette selv om det er over et år siden de første anbudene som var dyrere en forutsatt tikket inn til Vann- og avløpsetaten (VAV). Onsdag var det hastehøring i bystyret om saken, der byråden måtte svare på spørsmål fra resten av bystyret.

Korrekt informasjon

Berg var klokkeklar på at hun informerte bystyret så raskt som mulig. Fra en kvalitetssikret rapport om budsjettsprekken forelå gikk det bare 10 dager til saken lå i bystyrets hender. Byråden fikk en rekke spørsmål om hvorfor hun ikke kunne komme til bystyret med foreløpige og ikke-kvalitetssikrede tall før dette, en slags løypemelding. Her pekte Berg på at hele vannforsyningssaken var midt i en pågående anskaffelsesprosess.

– Av reglementet for byråd kommer det fram at byrådet har plikt til å gi korrekt informasjon til bystyret, og at informasjonen er kvalitetssikret slik at bystyret er i stand til å fatte beslutninger. Det har jeg gjort. VAV var også bekymret for at offentlighet rundt priser underveis i anskaffelsen kunne påvirke anskaffelsen og framtidige anskaffelser negativt. Jeg valgte derfor å behandle informasjon om priser og kostnadsøkningen svært forsiktig, sa Berg i høringen.

Hun pekte også på at anbudene som allerede i mars i fjor så ut til å bli dyrere enn forutsatt fortsatt lå innenfor etatens styringsramme. Så lenge det ikke er mer enn 50 prosents risiko for at prosjektet vil bli dyrere enn antatt har Vann- og avløpsetaten fullmakt til å styre prosjektet selv.

Berg sier hun først ble informert fra VAV om at de kunne styre mot en kostnadssprekk var i desember i fjor. Dette ble bekreftet i februar, og i mars fikk hun det første estimatet på en sprekk på 3,5 milliard. Da bestilte hun en ekstern kvalitetssikring, som forelå 10. mai. Da var sprekken vokst til over 5 milliarder. I tillegg til at dette var informasjon hun måtte være forsiktig med å gå ut med som følge av anskaffelsesprosessen mente hun at bystyret i så fall bli stående igjen med flere spørsmål enn svar dersom hun hadde delt informasjon allerede i mars da den første rapporten fra VAV kom på hennes bord.

– Dersom jeg hadde delt informasjon før mai hadde jeg ikke kunnet svare på om det var nødvendig å øke kostnadsrammen, om det fante andre muligheter, om jeg var trygg på det nye kostnadsestimatet fra etaten, om alle muligheter for å kutte kostnader var grundig vurdert eller om etaten var godt nok strukturert for å drive dette krevende prosjektet. Jeg mener bystyret fortjener svar på slike spørsmål når byrådet informerer, sa Berg.

Hun mente også at det hadde gått kort tid fra hun først fikk informasjon fra VAV om sprekken til bystyret var informert var kort.

Opposisjonen krever svar

Opposisjonen var tydelig misfornøyde med svarene de fikk. De mener Berg burde gitt informasjon langt tidligere, kanskje allerede for over et år siden da det første anbudet ble dyrere enn antatt. Høyres gruppeleder Anne Rygg mener det er umulig for bystyret å få gjort noe med saken når det er så kort tid fra de ble kjent med saken til den skal behandles i revidert budsjett.

I fjor var det stemmene fra Rødt som sørget for at byråd Berg ikke ble kastet av bystyret som følge av bruddene på arbeidsmiljøloven i hennes etater. Gruppeleder for Rødt, Eivor Evenrud, hadde også en rekke kritiske spørsmål til rapporteringen til bystyret i denne saken, blant annet ved at de dyre anbudene ikke var omtalt i årsrapporten til VAV i fjor.

Til slutt spurte Evenrud:

– Det jeg sitter igjen med og lurer på er om byråden tenker det er noe som helst kritikkverdig eller noe byråden kunne gjort annerledes eller tatt litt selvkritikk for i denne prosessen?

– Det er det andre som må vurdere, svarte Berg.