Bjørnar Moxnes (Rødt). FOTO: MIMSY MØLLER

Ønsker lovendring

Bjørnar Moxnes (Rødt) er opprørt over FUS Trygge Barnehagers betalingsrutiner. Nå ber han byråden om å stanse praksisen.

I Dagsavisen lørdag sto flere foreldre med barn i FUS Trygge Barnehager fram, og var opprørte over varsel om inkasso og utestenging av barn, om de ikke betalte inne fristen.

LES OGSÅ: Trues med inkasso og oppsigelse

Straffer barna

Kun to uker etter forfall kom varselet.

– Det virker som om eierne av denne kommersielle barnehagekjeden, FUS Trygge Barnehager, bryr seg mer om å drive inn pengene, enn om barnas beste, sier Moxnes til Dagsavisen.

– Jeg synes det er helt feil at FUS-eier Eli Sævareid truer med å straffe barna for en feil som foreldrene har gjort, legger han til.

Moxnes krever nå at den nye barnehagebyråden, Tone Tellevik Dahl (Ap), allerede i dag instruerer alle private barnehageaktører om å stanse praksisen, sier Moxnes.

– Å kaste ut barn ved manglende bateling vil jo i størst grad ramme barn i fattige familier. Det siste de trenger er å bli utestengt fra enda en arena, sier Moxnes videre.

Nå ønsker han en lovendring, som entydig slår fast at dette er ulovlig.

– Sævareid sammenlikner barnehageplass med det å handle i butikken. Men en barnehageplass er jo en rettighet, ikke en vare. Sævareids uttalelser er et varsku om synet på barnehage hos velferdsprofitørene, sier rødt-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Se til Bergen

Nå oppfordrer Bjørnar Moxnes Oslo kommune om se til Bergen, og den praksisen de har fått der.

– Der har det nye byrådet slått fast at barnehagene ikke skal true med utkastelse av barn, sier han.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) et skriftlig spørsmål i januar om regler for utestenging i barnehager. I svaret fra Røe Isaksen heter det blant annet:

«Misligholdt foreldrebetaling i én måned kan ikke regnes som vesentlig. I tillegg til å vurdere om misligholdet er vesentlig, må barnets beste være et grunnleggende hensyn når det skal tas stilling til om en barnehageplass skal sies opp».

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

LES OGSÅ: Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen