Nyheter

Ny undersøkelse: Sju av ti vil ha lavere pris på månedskort

I en ny undersøkelse gjort av Infact for Oslo MDG, svarer hele 70 prosent at de vil ha lavere pris på månedskort.

Undersøkelsen er gjort av InFact 18. april i anledning innføringen av billettsystemet Reis, hvor de har spurt 1014 personer over 18 år om deres kollektivvaner.

16. april innførte Ruter et nytt prissystem for enkeltbilletter, kalt «Reis», hvor man får en liten rabatt for hver reise. Reiser man 35 ganger i løpet av en 30-dagers periode får man 40 prosent rabatt.

Men det er ikke billigere enkeltbilletter folk ønsker seg. De vil ha lavere pris på månedskort.

Svært viktig

I undersøkelsen svarer hele 70 prosent sa at lavere pris på månedskort var svært viktig. Like mange ønsker at det innføres et nasjonalt reisekort, hvor man kan reise over hele landet for en viss sum i måneden.

Og til glede for MDG, mente flest at de var det partiet som har den beste kollektivpolitikken. Her svarte 18,3 prosent at de var mest fornøyd med MDG, mens byrådskameratene Ap med 7,9 prosent og SV med 8,7 prosent hadde liten tiltro hos velgerne. Dårligst i kollektivklassen var Venstre med 7,1 prosent.

Her var Høyre nest best med 15,4 prosent.

18,1 prosent svarte at de vil reise mer kollektivt med lavere priser på enkeltbilletter, mens 39,2 prosent svarte at dette ikke ville ha noe å si for deres reisevaner.

12 mai var leder av Oslo LO, Ingunn Gjerstad ute i Dagsavisen, og ville gjøre lavere priser på kollektivreiser til en valgkampsak.

– For fagbevegelsen handler det om en priskrise, hvor ulikhetene stadig blir større, og hvor den vanlige borger får mindre til forbruk i lønningsposen. Det er dyrt å bo i Oslo, og mange må bo utenfor. Derfor må vi sette ned prisene der det er mulig, og en reduksjon av kollektivprisene er et steg i riktig retning, sa Ingunn Gjerstad til Dagsavisen.

– Det er steindyrt å reise kollektivt. Derfor mener vi at prisene, og da særlig på månedskort, må ned. Vi ser for oss en halvering, sier hun.

Hun fikk følge av de fleste andre politiske partiene i Oslo som også ønsker laver priser på månedskort, og som vil at kollektivpriser skal bli et tema i høstens valgkamp.

Venstre har i sitt partiprogram vedtatt en pris på månedskort på 600 kroner. Men de ser nå at det er for høyt.

– Etter at byrådet gjennomførte sin kampanje i desember har vi fått nye tall fra byrådet som viser at vi kan få til et langt større kutt for den prisen vi har satt av, så nå er målet 499 kroner, sa Venstres nestleder i bystyret og medlem i miljø- og samferdselsutvalget, Marit Vea til Dagsavisen.

Prisen må ned

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) er glad for at folk ønsker prisen på månedskort ned. Noen hun selv også ønsker.

– Jeg er utrolig glad for at 7 av 10 Oslofolk er enig med oss at prisen månedskort bør ned. Det samme er studentorganisasjonene og LO i Oslo. I en tid hvor alt blir dyrere må vi ta inn over oss at omfordeling også kan også skje over bussbilletten. Sånn får vi også med oss folk på det grønne skiftet. Vanlig folks tur, det er jo en busstur i storbyene – ikke en biltur, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Jeg er utrolig glad for at 7 av 10 Oslofolk er enig med oss at prisen månedskort bør ned.

—  Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel

Av Ruters billettinntekter kommer i dag ca. 40 prosent fra enkeltbilletter, 50 prosent fra månedskort og 10 prosent fra andre typer billetter.

Det er jo helt tydelig at folk vil ha lavere priser på månedskort. Er dere på kollisjonskurs med velgerne når dere velger en annen, og sikkert billigere løsning for kommunen (Ruter)?

Folk vil nok ha begge deler, men utrolig mange har lenge ønsket seg billigere enkeltbilletter, som er lettere å kombinere med sykkel, gange eller hjemmekontor. Dette leverer MDG i byråd på nå, og hele én av fem sier at de vil gjøre at de reise oftere med kollektiv. Det er kjempebra. Neste steg blir å kutte prisene også på månedskortet, og det går MDG til valg på både i Oslo og Akershus.

600 millioner kroner

Prisen for Reis-satsingen er 154 millioner kroner året. Et kutt i prisen på månedskort med 40 prosent vill kostet kommunen 600 millioner kroner.

– Det er et kutt i månedskortprisen verdt, da dette er et tiltak som får ned biltrafikken, klimautslippene, luftforurensinga og forskjellene i Oslo-regionen, sier byråden videre.

– Hvorfor var det ikke noe alternativ å sette ned prisen på månedskort med en gang?

– Jeg er veldig fornøyd med at MDG klarte å få gjennomslag for kutt på enkeltbilletter i år, både i Oslo og Viken. Hvis MDG hadde styrt alene hadde vi kuttet prisen på både enkeltbilletter og månedskort. Så vil vi fortsette å kjempe for å få kuttet også månedskortet. Hvis MDG får makt i både Oslo og Akershus, har jeg stor tro på at vi skal få det til.

Stav.

– Vil byrådet lytte til undersøkelsen?

– Ja, som byråd tar jeg selvsagt med meg resultatene herfra. Men jeg er glad for at undersøkelsen også viser at rett under 60 prosent av respondentene mener kollektivtilbudet i Oslo i dag er godt eller svært godt, selv om vi går til valg på å gjøre det enda bedre og billigere.

– Mange vil også ha et felles reisekort for hele Norge. Hvor realistisk er det å få til det?

– Dette vil vi prioritere høyt. MDG har også utfordret regjeringa på om de vil teste ut et nasjonalt reisekort til 499 kr per måned i Norge, etter modell fra Tyskland, hvor dette har vært en stor suksess. Mens her i landet avviser regjeringen utrolig nok at kollektivpriser er et statlig ansvar. Samtidig ser vi at stadig flere er for dette, som LO i Oslo og den norske studentforeningen, så jeg er optimistisk.

– Dere vil at flere skal over på kollektivtransport fremfor bil. Er et snedig rabattsystem, som monner lite veien å gå?

– Det monner. Og etter hvert som folk bruker dette enda mer, så vil de fleste se at rabatten blir høyere. Reis er først og fremst en fleksibel rabatt til de som reiser en gang iblant, for eksempel hvis man har hjemmekontor et par dager i uka eller foretrekker å veksle mellom å sykle og reise kollektivt. Reiser du ofte eller pendler hver dag fram og tilbake til jobb, vil det fremdeles lønne seg å kjøpe månedskort, sier byråd Sirin Stav.


---

Tall fra MDGs undersøkelse

  • MDG er det partiet flest folk i Oslo mener har den beste kollektivpolitikken.
  • Rett under 60 prosent av respondentene mener kollektivtilbudet i Oslo i dag er godt eller svært godt.
  • 1 av 5 vil reise oftere med innføringen av billigere enkeltbilletter (REIS).
  • Nesten 7 av 10 av Oslofolk mener det er viktig eller svært å redusere prisen på månedskort. Og halvparten mener de er svært viktig.
  • 1 av 3 Oslofolk sier de er for å heve bompengene for å finansiere billigere månedskort.
  • 6 av 10 mener det er greit at biltrafikken begrenses samtidig som kollektivtilbudet blir billigere og bedre.
  • Over 6 av 10 sier det er lettere å akseptere begrensninger på bilkjøring hvis kollektivtilbudet samtidig blir bedre og billigere
  • Sju av ti støtter oss i at nasjonalt reisekort bør innføres.
  • Et klart flertall av de under 45 år vil øke bompengene og kutte prisen på månedskort.

---


Mer fra Dagsavisen