Nyheter

Samisk navn på hovedstaden: Skal Oslo bli Oslove?

Byrådet vil gi Oslo et samisk navn i tillegg til det norske. Problemet er at mange tror navnet bare er noe tull.

I dagene etter 22. juli og sprenginga av regjeringskvartalet oppsto det et nytt ord. OsLove. Oslo og kjærlighet, i ett. Det var både fint og fiffig. Sosiale medier var fulle av #OsLove i de dagene.

Det samme skjedde under korona. Og kommer sikkert til å skje under neste krise, og krisa etter der. For OsLove har festa seg.

Ett år før korona satt de rødgrønne Oslo-partiene og lagde byrådserklæring. Ett av punktene er som følger:

«Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning. Den samiske kulturen er en berikelse for byen og byrådet ønsker å styrke og synliggjøre samenes plass i byen. Byrådet ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn for Oslo.» Nå er det arbeidet i gang, og byrådet har informert bystyret om at det kommer et forslag før jul.

Men, en veldig rar tilfeldighet har dukka opp. Det sydsamiske ordet for Oslo er nettopp Oslove. Samme ord som OsLove, bare uten noen stor L og uten engelsk uttale.

En flott tilfeldighet

– Det er en tilfeldighet, men det er jo flott. Er det ikke vakkert? Jeg synes det er fantastisk.

Det sier Lena Jensen. Hun har i mange år vært stortingsrepresentant for SV og er i dag politisk rådgiver for ordfører Marianne Borgen på rådhuset i Oslo. Ja, og så er hun samisk, da. Jensen er veldig glad for at Oslo ser ut til å få et samisk navn i tillegg til det norske.

– Å få et samisk stedsnavn på Oslo er en veldig anerkjennelse av urfolket, og også min egen identitet, sier hun.

Men fullt så enkelt er det kanskje ikke. Et eget samisk navn på Oslo er nemlig ikke helt ukontroversielt, heller ikke blant samer.

Vil ikke ha Oslove

– Vi ga en tilrådning om at man i det samiske bruker Oslo som sitatlån fra norsk, men at man oversetter «kommune» til de ulike samiske språkene.

Det sier Mikkel Rasmus Logje, til Dagsavisen. Logje er rådgiver ved språkavdelingen på Sametinget. Samisk stedsnavnstjeneste, som er underlagt Sametingets språkavdeling, fikk en henvendelse fra Oslo kommune med spørsmål om et samisk navn på byen allerede i 2019.

Stedsnavnstjenestens råd er å ikke gi et samisk navn til «Oslo», men i stedet bare oversette «kommune». I tilfelle vil Oslo kommune bli hetende Oslo suohkan, Oslon tjïelte eller Oslo gielda, alt etter hvilken samisk språkform man bruker.

Selfie

– Denne tilrådninga tar utgangspunkt i faglige vurderinger. Ifølge stedsnavnsloven og tilhørende forskrift skal Sametinget jobbe innafor de tradisjonelle samiske områdene, sier Logje.

Forklaringa er nettopp at Oslo ikke ligger i de samiske områdene.

– Under fornorskninga ble det brukt ulike metoder for å fornorske samiske stedsnavn, samtidig som man usynliggjorde samiske stedsnavn på kart og i offentligheten. Etter fornorskninga har det samiske samfunnet jobbet mye for å få de samiske stedsnavnene tilbake, både på kart og skilt. Lovens formål er å ta vare på stedsnavn som kulturminner. Dermed er Oslo-navnesaken litt annerledes enn andre navnesaker, sier han.

– Er det rett og slett litt rart at Oslo vil ha et samisk navn?

– Jeg tar utgangspunkt i faglige vurderinger og uttaler meg kun ut fra disse. Siden Oslo kommune tok kontakt og ba oss om faglig vurdering og tilrådning, så gjorde vi det. Vår faglige vurdering er at man tar Oslo som sitatlån og så bruker det samiske ordet for kommune.

– Men hvis folk i Oslo vil ha et samisk navn på Oslo, kan de ikke bare få det?

– Vi syns det er veldig bra at man vil synliggjøre det samiske i Oslo. Vi følger stedsnavnsloven, og vi tar vurderingene ut fra loven. I denne saken konkluderte vi slik det står i tilrådningen.

– Dere har ikke funnet kilder på at Oslove finnes som navn?

– Vi har funnet noen nyere bøker der navneformen Oslove har blitt brukt, eksempelvis på kolofonsider på noen sørsamiske bøker. Men helhetlig er vår tilrådning å bruke Oslo.

Kakaove for kakao, Oslove for Oslo

Men Stedsnavnstjenesten er ikke de eneste som vil ha noe å si om dette. Blant den samiske befolkninga i Oslo er stemninga en helt annen. Der har de forskjellige samiske organisasjonene gått sammen, hatt møter, og står som en felles front i møte med Oslo kommune.

Mikkel Berg-Nordlie er seniorforsker på NIBR ved OsloMet, der han blant annet arbeider med bysamisk organisering. Han er også representant for Oslo og Omegn Samiske Foreldrenettverk i en gruppe samiske organisasjoner i Oslo som kommunen konsulterer i navnespørsmålet.

Organisasjonenes melding er soleklar: Oslove må vedtas som Oslos samiske navn.

– Det er ikke så uvanlig at lånord som slutter på «o» har fått den «ve»-endelsen på sydsamisk. Som kakaove for kakao, radijove for radio, Saalpove for Selbu og altså Oslove for Oslo, sier han.

Profil

Berg-Nordlie forteller at det har vært noe ulik praksis i forskjellige sydsamiske språkmiljøer.

– I noen miljøer har man brukt det norske navnet Oslo, andre steder det tilpassa navnet Oslove. Det er ikke unikt at ulike språkmiljøer kan bruke ulike navn på samme sted. Men Oslo har bare ett navn som er på samisk, og det er Oslove, sier han.

Mange har trodd dette bare var tull

Men koblinga til OsLove har heller ikke gått Berg-Nordlie hus forbi.

– Det har nok skapt problemer at det sydsamiske navnet Oslove skrives likt som den hashtagen #OsLove. Det har ført til at mange har trodd dette bare var noe tull. Men Oslove-navnet er mye eldre. Det har bare ikke vært kjent blant alle samer tidligere, heller ikke i Oslo, siden sydsamisk er en minoritet i minoriteten, et lite og trua språk, sier han.

Han viser til at Oslove-navnet ble allment kjent etter at det i 2015 ble stifta en samisk ungdomsorganisasjon i hovedstaden, som tok navnet i bruk: Oslove Noereh, eller «Oslo-ungdom», på norsk. Kommunen sjøl har også tatt i bruk Oslove-navnet på den samiske skolen i byen.

– Er dette viktig?

– Ja, det er åpenbart viktig. Det minner folk på at det samiske hører hjemme i Oslo. Det ville være en kilde til stolthet og trygghet og følelse av at man hører hjemme i byen. Det er en form for oppreising etter undertrykkelse og at byen signaliserer aksept og toleranse, sier Berg-Nordlie.

– Litt merkelig sak

Oslomet-forskeren er dermed helt uenig med Sametingets Stedsnavntjeneste.

– De faglige rådene Stedsnavnstjenesten har gitt i denne saken har vært dypt kontroversielle, sier Berg-Nordlie.

– De har rett og slett ikke vært bevisst på at dette navnet fantes. De har fått korreksjon fra andre faglige miljøer, sier han.

Han påpeker også at det er et organ som er administrativt underlagt Sametinget, men at rådene tjenesten kommer med er ikke noe uttrykk for de samiske folkevalgte på Sametinget sin vilje.

– Sametingsrepresentantene som er fra Oslo by har vært tydelige på at Oslove må vedtas som navn, sier han.

Berg-Nordlie forteller at det er dokumentert at Oslove-navnet har vært i bruk av folk som er født tidlig på 1900-tallet, og at det er skriftlige kilder på bruken.

– Det er en litt merkelig sak, dette, sier Berg-Nordlie.

– Stedsnavnstjenesten mener Oslove-navnet ikke kan dokumenteres?

– Det kan de jo si, men dokumentasjonen taler nå for seg. Kommunen har for øvrig fått tilsendt et brev signert av flere fagfolk som poengterer navnets eksistens, sier han.

Skal legges fram for kongen

Det har allerede vært gjort konsultasjoner og vært avholdt møter i saken. Det skal være minst en konsultasjon til, og så skal Oslos kulturbyråd, Omar Samy Gamal (SV), legge fram det han bestemmer seg for til Oslo bystyre.

Deretter, hvis bystyret vil ha navneendringen, må de sende en søknad til kommunaldepartementet, som igjen skal dytte saken videre til selveste Kongen. En såpass viktig sak må underskrives av Harald sjøl for å være gyldig. Men nå ligger saken på bordet til byråd Samy Gamal.

– Jeg synes det er skikkelig viktig å få et samisk navn på Oslo. Vi har et stort samisk miljø, og samene er Norges urfolk, de har vært undertrykket og usynliggjort, det vil jeg vi skal være med å forandre. Vi er landets hovedstad, og har et eget ansvar her, mener han.

Han forteller at byrådsavdelingen har fått mange innspill, og at de fleste peker på Oslove, som sydsamisk form.

Omar i gangen foran ordførerens kontor.

– Oslove har assosiasjoner til kjærlighet og er spesifikt knyttet til tiden etter 22. juli. Det er et kjælenavn på byen vår som mange er glad i, og det er et symbol for samhold i den mangfoldige byen. Men det viktige her er å finne et samisk navn som samer i Oslo føler tilhørighet til.

Uansett må han på et tidspunkt velge hvem han skal lytte til.

– Når vi får ulike råd fra Sametingets faglige organ og fra innbyggerne i dialog med oss er det viktig å gjøre gode avveininger. Kommunen skal ha et nytt konsultasjonsmøte senere i høst, og vi vil legge fram for bystyret hva vi tror er best etter det, sier Samy Gamal.

Flott og sterkt navn

– Jeg håper vi får den saken før jul, sier Lena Jensen nede i forværelset til ordførerens kontor.

– En av de største befolkningene av urfolket vårt er i Oslo. Og det blir flere og flere. Flere som vil finne tilbake til sin identitet og kultur. Det betyr ekstremt mye, sier hun.

Ordfører Marianne Borgen og hennes politiske rådgiver gjennom de siste 10 årene, Lena Jensen.

– Hva tenker du om Oslove-navnet?

– Alle de samiske organisasjonene har sagt at det er dette samiske navnet på Oslo, og det er veldig sjeldent at alle de samiske organisasjonene er enig. Det er et flott og sterkt navn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen