Nyheter

Forbrukerrådet: Ber myndighetene forby variable strømavtaler

Nye regler skal gjøre det enklere for kundene å velge strømavtaler. Nå ber Forbrukerrådet strømselskapene om å kutte de omstridte variable avtalene, hvis ikke bør myndighetene innføre et forbud.

Variable avtaler har gitt flere strømkunder sjokk når regningen kommer.

– Forbrukere har liten eller ingen forutsetning for å løpende vurdere selskapets prissetting, og om dette er en fornuftig avtale å inngå. Her spekulerer selskapene åpenbart i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til NTB.

Direktøren i Forbrukarrådet, Inger Lise Blyverket, meiner regjeringa må komme med fleire straumtiltak for å hindre auka energifattigdom i Noreg. Foto: Berit Roald / NTB

– Stadig flere sliter med å få endene til å møtes, ikke minst som følge av rekordhøye strømpriser. Arbeidet med å få på plass fornuftige fastprisavtaler bør intensiveres, slik at folk kan få den forutsigbarheten de ønsker, sier hun. Det er ikke alltid lite lett å forstå strømregningen, bortsette fra punktet nederst på fakturaen hvor det står «å betale». Men hvordan strømselskapene har kommet fram til den summen er ikke like lett å forstå, sier hun videre.

Stadig flere sliter med å få endene til å møtes, ikke minst som følge av rekordhøye strømpriser. Arbeidet med å få på plass fornuftige fastprisavtaler bør intensiveres, slik at folk kan få den forutsigbarheten de ønsker.

—  Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet

Kompliserte

Og det er lett å gå i fella, og skrive under en avtale, som sjelden er det beste for kunden.

Variable prisavtaler gir varsel om endringer i pris hver 14. dag. I praksis betyr det at strømprisen følger markedsprisen, to uker på etterskudd, ifølge strøm.no.

Dette sikrer at man blir skånet for de aller største prisendringene, samtidig som strømprisen fortsatt påvirkes av strømmarkedet. Variabel pris har også vist seg å være noe dyrere enn spotpris i gjennomsnitt.

Så spørsmålet er om reglene og avtalene er for kompliserte?

– Det burde være enkelt for selskapene å følge reglene. Strøm er strøm, noe som dessverre ikke reflekteres i salg, markedsføring eller produktene som selges, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til Dagsavisen.

– Å forstå en strømfaktura er ikke alltid lett. Hva kan etter deres mening gjøres for å gjøre den mer forståelig?

– Den nye prisopplysningsforskriften setter krav også krav til mer og bedre informasjon på fakturaen. Selskapene blir nå pliktige til å opplyse om avtalenavn, spesifisere de ulike påslagene og opplyse om tilleggstjenester, noe som vil gjøre det enklere å skjønne hva man betaler for hva, sier Iversen.

Det burde være enkelt for selskapene å følge reglene. Strøm er strøm, noe som dessverre ikke reflekteres i salg, markedsføring eller produktene som selges.

—  Thomas Iversen, Forbrukerrådet

– Er det for mange forskjellige strømavtaler å velge mellom?

– Det er vanskelig å se nytten med at over 80 selskaper tilbyr et utall av avtaler. Her er egentlig det eneste rådet å sjekke Forbrukerrådets sammenligningstjeneste hvor alle avtalene er samlet og rangert, sier han.

For en uke siden skrev Dagsavisen om Trude Slemmen Wille som fikk tredoblet strømregning for oktober, fordi hun hadde en avtale med variabel strømpris.

– Jeg får jo ikke råd til julegaver. Jeg er ikke en fattig person og har alltid opplevd at jeg har ressurser, men ikke nå mer. Jeg jobber og har en relativt god lønn. Jeg lurer på hvordan det går for andre, når det ikke går for meg, sier Trude Slemmen Wille til Dagsavisen.

Nye regler

Fra 1. november tiltrådte den nye prisopplysnings- og avregningsforskriften. De viktigste endringene der er:

 • Skjerpede krav til opplysninger om pris, varighet og avtaletype som strømselskapene skal gi ved markedsføring. Dette skal gjøre det lettere å forstå hva man kjøper.
 • Plikt til å vise til Forbrukerrådets strømprisportal, strompris.no. Der kan forbrukerne sammenligne de ulike strømavtalene
 • Plikt for strømselskapene til å offentliggjøre prislister for alle avtaletypene, også de som ikke lenger tilbys, men som noen fremdeles benytter. Formålet er at alle enkelt skal kunne finne sin egen avtale når de skal sammenligner pris og vilkår.
 • Doble varslingsfristen som bransjen må holde før de endrer pris eller andre avtalevilkår. Dette skal gi forbrukerne bedre tid til å områ seg når strømselskapene gjør endringer i avtalen. Den nye varslingstiden blir på 30 dager.

– Den nye prisopplysningsforskriften setter strengere krav til markedsføring og selskapenes varsling ved endringer i pris og andre vilkår. Målet er at det skal bli enklere for forbruker å orientere seg i strømmarkedet og sammenligne avtaler, sier Thomas Iversen.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Spekulerer strømleverandørene i kundens mangel på forståelse for reglene?

– De spekulerer i alle fall i manglende innsikt i markedet, slik at man kan selge strømmen dyrt. Mye hadde da også vært løst hvis selskapene tok varslings- og informasjonsplikten på alvor, sier Iversen.

Ikke for kompliserte

Fortum er en av Nordens største strømleverandører med over 1,3 millioner husholdnings- eller næringslivskunder i Norden. I Norge har selskapet cirka 100.000 strømkunder.

De synes ikke reglene er for kompliserte.

– Det nye forskriften er i hovedsak en presisering av allerede eksisterende regelverk, med et par tilleggsmomenter som; å liste opp historiske strømavtaler, henvise til strømprisportalen strompris.no ved salg og markedsføring og doblet varslingstid for endringer av priser og vilkår. Vi anser ikke dette som altfor komplisert, skriver PR Manager Kristian Myrseth i en e-post til Dagsavisen.

– Hvordan kommuniserer dere strømavtalen dere har til kundene?

– Kundens valgte strømavtale kommuniserer i flere treffpunkter med kunden. Det være seg i salgsøyeblikket, under prosessen hvor kunden får oppstart på strømavtalen eller gjennom vanlige kundedialoger med kunden. Kunden har også tilgang til all informasjon om sin strømavtale på vår app/min side og informasjon om strømavtalen er også beskrevet på kundens faktura, sier Myrseth.

Det finnes en rekke strømavtaler å velge fra. Er det for mange?

– Det må markedet få bestemme. Vi tilbyr de kontraktene vi anser som aktuelle for vår kunder på nåværende tidspunkt, sier han.


29 av Norges dyreste variable strømavtaler

 • Haugaland Kraft Energi Variabel Kraftpris 649,00 .
 • Svorka Svorka Variabel 649,00.
 • Svorka Svorka Webvariabel 649,00.
 • Haugaland Kraft Energi Variabel lavpris 639,00.
 • Agva Kraft Agva variabelpris 599,00.
 • Agva Kraft Agva Kraft variabel 599,00.
 • Gudbrandsdal Energi Gudbrandsdalsenergi Goo 504,00.
 • Kraftriket Variabel strøm 499,0.
 • Gudbrandsdals Energi GE pristak 499,00.
 • Fortum Fortum stabil 499,00.
 • Fortum Fortum solid 499,00.
 • Fortum Fortum trygg 499,00.
 • Gudbrandsdal Energi GE trygg 499,00.
 • Gudbrandsdal Energi GE varialbel kraftpris 499,00.
 • Wattn Variabel privat 499,00.
 • Ustekveikja Energi Ustekveikja variabel 450,00.
 • LOS Los flytende 439,90.
 • LOS Los ekunde 434,90.
 • LOS Los Topp 5 garanti 409,90.
 • Jotun Jotun kraft standard variabel kraftpris 399,90.
 • Hurum Kraft Hurum Kraft lavpris 389,00.
 • Rauma Energi AS Forutsigbar strømpris 351,98.
 • REN Røros Strøm REN Røros variabel pris 350,00.
 • Fjordkraft Fjordkraft stabil strømpris 349,00.
 • Fjordkraft Fjordkraft variabel strømpris 349,00.
 • Fjordkraft Fjordkraft garantistrøm 349,00.
 • Fjordkraft Hyttestrøm 349,00.
 • Glitre Energi Glitre forutsigbar 344,00.
 • Dalane Energisalg Standard variabel 342,00.

Oversikten baserer seg på tall fra strømpris.no. og fra selskapenes egne nettsider for prisområde NO1 (Østlandet), 15. november 2022. Flere av avtalene har i tillegg faste påslag på opptil 59 kroner i måneden. Spotprisen er så langt i november på ca 57 øre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen