Nyheter

Oslo-ordføreren om evakuerte fra Afghanistan: – Vi er klare til å ta imot

Norge har hittil evakuert 970 personer fra Afghanistan. De som har krav på beskyttelse har fått status som kvoteflyktninger, og vil bli bosatt i kommunene: – Vi er klare til å ta imot det antall flyktninger staten ber oss om, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV).

Afghanere og utledninger i kø for å komme om bord i et amerikansk C-17-fly for å flys ut av Kabul. Foto: Senior Airman Brennen Lege / U.S. Air Force via AP / NTB

Situasjonen på bakken i Afghanistan blir stadig verre. Desperasjonen øker blant afghanere og andre statsborgere som ikke kommer seg ut av landet.

– Vi er klare til å ta imot det antall flyktninger staten ber oss om, også evakuerte flyktninger fra Afghanistan, sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Mange har oppholdt seg på flyplassen i Kabul over flere dager, der sikkerhetssituasjonen blir stadig mer usikker.

Norge har totalt evakuert 970 personer fordelt på 12 flyginger til Oslo, ifølge NTB torsdag. De evakuerte inkluderer norske statsborgere og personer som har krav på beskyttelse. Flere av dem har fått status som kvoteflyktninger, og skal på mottak og deretter bosettes i kommunene. Det er ikke kjent hvor mange av de evakuerte dette gjelder.

– Vi har tidligere signalisert at vi kan ta imot flere enn de ber oss om. Vi er klare, sier Oslo-ordføreren.

Stor kapasitet

Hvert år kommer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) med en anmodning til kommunen om hvor mange flyktninger de ønsker at de skal bosette.

I år anmodet Imdi at Oslo kommune skulle bosette 206 flyktninger i 2021, og det ble vedtatt av bystyret. Til og med juli i år har Imdi imidlertid bare bedt Oslo om å bosette 46 flyktninger.

– Vi har hittil bosatt ganske få, og har mye kapasitet igjen før vi er på det nivået Imdi har anmodet om for 2021. De har også spurt Oslo kommune om vi har kapasitet til å ta imot utover de 206, og det har vi svart bekreftende på, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Ønsker byrådet at Oslo skal ta imot flere flyktninger enn det Imdi anmoder dere til?

– Både bystyret og byrådet i Oslo er opptatt av at flyktninger skal fordeles i hele landet, og at alle kommunene skal være med på dugnaden. Imdi må gjøre den vurderinga, og vi står klare til å imøtekomme den anmodninga de kommer med.

Debatten om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot avgjøres av regjeringen og Stortinget.

– En ny regjering og et nytt storting er helt avhengig av et tett samarbeid med kommunene. Det er i kommunene folk må bo, så man må samarbeide med Kommune-Norge for å kunne ta imot flyktninger. Derfor er det positivt at mange har sagt at de har større kapasitet enn det de har blitt spurt om å ta imot, sier Borgen.

Haster

Opprinnelig skal USA og NATO-styrkene trekke seg ut av Afghanistan 31. august. De vestlige landene jobber nå for å få evakuert alle sine borgere og afghanere som har jobbet for dem, men mange mener tiden ikke strekker til.

Norges utenriksminister er blant dem som mener at evakueringsfristen i Afghanistan bør forlenges utover 31. august.

Flere tusen mennesker venter fortsatt på å komme seg ut av Kabul. Etter at Taliban tok over byen for litt over en uke siden, har det vært kaotisk på flyplassen, ifølge NTB.

– En av våre store bekymringer er at flyplassen stenges. Den sivile delen er stengt nå, så er vi er helt avhengig av at den militære amerikanske driften opprettholdes for å kunne evakuere ut, sa Søreide til TV 2 tirsdag.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden om at Taliban nekter afghanere å dra til flyplassen i Kabul. Talsmann Zabihullah Mujahid sa på en pressekonferanse tirsdag at folkemengden ved flyplassen må dra hjem, og han sa at Taliban vil garantere for sikkerheten deres.

Talsmannen hevdet også at USA har oppfordret folk til å dra til flyplassen for å gå om bord i fly.

– Vi ber amerikanerne om ikke å oppfordre afghanere til å reise, sa han. Talsmannen ba også USA om å slutte å evakuere afghanere med høy utdannelse eller som har andre viktige kvalifikasjoner.

– Vi trenger kunnskapen deres, sa han.

«Voldsomt inntrykk»

– Det er for tidlig å si hva dette vil bety for nye flyktningstrømmer. Den desperate fortvilelsen som media bringer fra Kabul og ikke minst fra flyplassen, gjør voldsomt inntrykk. Vi får nok helt sikkert nye diskusjoner etter valget om hvordan Norge skal yte humanitær bistand, og hvor mange flyktninger vi skal ta imot. Vi får se hvordan diskusjonen utvikler seg, men vi ønsker å ta en del av vårt solidariske og humanitære ansvar, sier Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Borgen viser til at hun tidligere har stilt seg kritisk til håndteringen av flyktningene i Moria-leieren fordi hun mener Norge har godtatt for få flyktninger.

– Det er så store menneskelige lidelser og utfordringer der. Vi forventer de samme diskusjonene nå, ikke minst om situasjonen i Afghanistan, om situasjonen i sørlige deler av Europa, og som følge av klimakrisa. Flyktningkrisa er her fortsatt, ikke minst blant flere barnefamilier og enslig mindreårige. Hvis man skal kunne skape trygghet og respekt for menneskeverdet, så er det nødvendig å ta de de store flyktningkatastrofene på alvor allerede nå.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev her.

---

Krigen i Afghanistan

  • USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år.
  • Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut.
  • 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.
  • Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.
  • Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan.
  • Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland.
  • I løpet av de siste ukene tok Taliban også kontroll over de fleste provinshovedstedene og søndag 15. august inntok de hovedstaden Kabul.

Kilde: NTB

---